Skip to content. Skip to navigation
Personal tools
You are here: Home Sách đã xuất bản Hướng Dẫn Giáo Luật - Dành Cho Giáo Dân
Sections
You are here: Home Sách đã xuất bản Hướng Dẫn Giáo Luật - Dành Cho Giáo Dân
Document Actions

Hướng Dẫn Giáo Luật - Dành Cho Giáo Dân

Lời Tựa by frjoe — last modified 2007-01-18 20:54
 
1. GIÁO HỘI CÔNG GIÁO. by frjoe — last modified 2007-05-26 04:00
 
2. SỨ MẠNG CỦA GIÁO HỘI. by frjoe — last modified 2007-05-26 04:13
 
3. CÔNG GIÁO ROMA VÀ CÔNG GIÁO ĐÔNG PHƯƠNG by frjoe — last modified 2007-05-26 04:14
 
4. AI THUỘC VỀ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO RÔMA (Nghi lễ Latin) by frjoe — last modified 2007-05-26 04:15
 
5. GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VỚI NGHI LỄ KHÁC by frjoe — last modified 2007-05-26 04:16
 
6. ĐỨC THÁNH CHA VÀ QUYỀN TỐI CAO TRONG GIÁO HỘI by frjoe — last modified 2007-05-26 04:18
 
7. THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC by frjoe — last modified 2007-05-26 04:19
 
8. CÔNG ĐỒNG HOÀN VŨ by frjoe — last modified 2007-05-26 04:20
 
9. TẬP ĐOÀN HỒNG Y by frjoe — last modified 2007-05-26 04:24
 
10. GIÁO TRIỀU ROMA by frjoe — last modified 2007-05-26 04:25
 
11. PHỦ QUỐC VỤ KHANH by frjoe — last modified 2007-05-26 04:26
 
12. PHÁI VIÊN TOÀ THÁNH by frjoe — last modified 2007-05-26 04:27
 
13. CÁC GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG by frjoe — last modified 2007-05-26 04:28
 
14. GIÁO PHẬN by frjoe — last modified 2007-05-26 04:29
 
15. HẠT PHỦ DOÃN TÔNG TÒA by frjoe — last modified 2007-05-26 04:31
 
16. HẠT GIÁM QUẢN TÔNG TÒA by frjoe — last modified 2007-05-26 04:32
 
17. GIỚI HẠN LÃNH THỔ by frjoe — last modified 2007-05-26 04:33
 
18. BẢN QUYỀN SỞ TẠI by frjoe — last modified 2007-05-26 04:34
 
19. HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC by frjoe — last modified 2007-05-26 04:35
 
20. GIÁM MỤC CHÍNH TÒA by frjoe — last modified 2007-05-26 04:37
 
21. GIÁM MỤC PHÓ VÀ GIÁM MỤC PHỤ TÁ by frjoe — last modified 2007-05-26 04:38
 
22. TỔNG ĐẠI DIỆN by frjoe — last modified 2007-05-26 04:39
 
23. ĐẠI DIỆN GIÁM MỤC by frjoe — last modified 2007-05-26 04:40
 
24. GIÁO XỨ by frjoe — last modified 2007-05-26 04:49
 
25. THÀNH LẬP GIÁO XỨ by frjoe — last modified 2007-05-26 04:50
 
26. TÍNH CÁCH PHÁP NHÂN CỦA GIÁO XỨ by frjoe — last modified 2007-05-26 04:52
 
27. MỘT GIÁO XỨ MỘT CHA SỞ by frjoe — last modified 2007-05-26 04:53
 
32. CHA SỞ by frjoe — last modified 2007-05-26 04:54
 
33, 34, 35, 36. CHA SỞ VÀ VIỆC BỔ NHIỆM by frjoe — last modified 2007-07-18 04:00
 
37. CÁC CHA PHÓ by frjoe — last modified 2007-07-18 04:02
 
38. CHA GIÁM QUẢN GIÁO XỨ by frjoe — last modified 2007-07-18 04:03
 
39. Cha Tuyên úy by frjoe — last modified 2007-07-18 04:04
 
40. Vai trò của giáo dân trong giáo xứ by frjoe — last modified 2007-07-18 04:06
 
41, 42. Hội Đồng Giáo xứ & Hội Đồng tài chánh by frjoe — last modified 2007-07-18 04:08
 
43. Đại diện pháp lý của Giáo xứ by frjoe — last modified 2007-07-18 04:09
 
44, 45. Quản trị tài sản Giáo xứ by frjoe — last modified 2007-07-18 04:11
 
46-50. Điều hành và Văn khố Giáo xứ by frjoe — last modified 2007-07-18 04:13
 
51-59. Các Tín hữu by frjoe — last modified 2007-07-18 04:16
 
60. Liên hệ giữa chủ chiên và chiên by frjoe — last modified 2007-07-18 04:17
 
61-71. Quyền lợi và nghĩa vụ của tín hữu by frjoe — last modified 2007-07-18 04:18
 
72-80. Quyền lợi và nghĩa vụ của giáo dân by frjoe — last modified 2007-07-18 04:20
 
81-94. Các đoàn thể hiệp hội by frjoe — last modified 2007-07-18 04:21
 
95. Hiệp hội công by frjoe — last modified 2007-07-18 04:23
 
96-102. Các hiệp hội tư by frjoe — last modified 2007-07-18 04:24
 
103-105. Các hiệp hội khác by frjoe — last modified 2007-07-18 04:26
 
106. Cấp trên của các hiệp hội by frjoe — last modified 2007-07-18 04:27
 
107-112. Hội viên và hiệp hội by frjoe — last modified 2007-07-18 04:29
 
113. Quyền lập pháp trong giáo hội by frjoe — last modified 2007-07-18 04:30
 
114, 115. Quyền cai quản by frjoe — last modified 2007-07-18 04:31
 
116-124. Luật pháp trong Giáo hội by frjoe — last modified 2007-07-18 04:33
 
125-127. Các loại luật lệ by frjoe — last modified 2007-07-18 04:35
 
128. Cách thức ban hành luật by frjoe — last modified 2007-07-18 04:36
 
129, 130. Ai phải giữ luật by frjoe — last modified 2007-07-18 04:37
 
131, 132. Cư trú ảnh hưởng việc giữ luật by frjoe — last modified 2007-07-18 04:38
 
133. Nghi ngờ, không biết, lầm lẫn về luật pháp by frjoe — last modified 2007-07-18 04:40
 
134-142. Các qui tắc luật lệ khác by frjoe — last modified 2007-07-18 04:42
 
143, 144. Các thể nhân by frjoe — last modified 2007-07-18 04:45
 
145-154. Luật Cư Trú by frjoe — last modified 2007-07-18 04:46
 
155-157. Liên hệ họ hàng by frjoe — last modified 2007-07-18 04:47
 
158-168. Các Pháp nhân by frjoe — last modified 2007-07-18 04:49
 
169-171. Các hành vi pháp lý by frjoe — last modified 2007-07-18 04:50
 
172-182. Thể thức bầu cử by frjoe — last modified 2007-07-18 04:52
 
183. Quyền hành pháp của Giáo Hội by frjoe — last modified 2007-08-08 00:16
 
184. Quyền Tư pháp của Giáo Hội by frjoe — last modified 2007-08-08 00:18
 
185. Các loại hình phạt by frjoe — last modified 2007-08-08 00:20
 
186, 187. Người ban và người chịu hình phạt by frjoe — last modified 2007-08-08 00:22
 
188,189. Người không phải chịu hình phạt by frjoe — last modified 2007-08-08 00:23
 
190. Giảm khinh việc thụ hình by frjoe — last modified 2007-08-08 00:25
 
191 - 193. Tha hình phạt by frjoe — last modified 2007-08-08 00:27
 
194. Năng quyền tha hình phạt của Cha Giải tội by frjoe — last modified 2007-08-08 00:28
 
195. Tha Vạ by frjoe — last modified 2007-08-08 00:29
 
196 - 200. Các hình phạt do việc chống Giáo Hội by frjoe — last modified 2007-08-08 00:31
 
201 - 208. Các hình phạt do việc chống thẩm quyền Giáo hội by frjoe — last modified 2007-08-08 00:33
 
209 - 214. Các hình phạt do tội lạm dụng năng quyền by frjoe — last modified 2007-08-08 00:34
 
215 - 217. Các hình phạt do sự lừa dối by frjoe — last modified 2007-08-08 00:36
 
218 - 220. Các hình phạt do tội chồng lại những cấm đoán của Giáo Hội by frjoe — last modified 2007-08-08 00:38
 
221 - 223. Các hình phạt do tội vi phạm nhân quyền by frjoe — last modified 2007-08-08 00:39
 
224, 225. Quyền giảng dạy của Giáo hội by frjoe — last modified 2007-08-08 00:40
 
226. Quyền vô ngộ của Đức Thánh Cha by frjoe — last modified 2007-08-08 00:42
 
227, 228. Quyền Giáo huấn, lạc giáo, bội giáo và ly giáo by frjoe — last modified 2007-08-08 00:44
 
229, 230. Hiệp nhất trong Đức tin và đạo lý by frjoe — last modified 2007-08-08 00:45
 
231 - 236. Giảng dạy Lời Chúa by frjoe — last modified 2007-08-08 00:50
 
237 - 246. Rao giảng Lời Chúa by frjoe — last modified 2007-08-08 00:51
 
247 - 253. Giảng dạy giáo lý by frjoe — last modified 2007-08-08 00:52
 
254 - 264. Hoạt động truyền giáo by frjoe — last modified 2007-08-08 00:54
 
265 - 275. Giáo dục công giáo by frjoe — last modified 2007-08-08 00:56
 
276 - 283. Các Đại Học Công giáo by frjoe — last modified 2007-08-08 00:58
 
284 - 296. Các sách báo công giáo by frjoe — last modified 2007-08-08 00:59
 
297. Kiểm duyệt viên by frjoe — last modified 2007-08-08 01:00
 
298 - 303. Nhiệm vụ thánh hóa của Giáo hội by frjoe — last modified 2007-08-08 01:02
 
304 - 311. Các Bí tích (những điều cần biết) by frjoe — last modified 2007-08-08 01:03
 
312 - 327. Bí tích Rửa tội (những điều cần biết) by frjoe — last modified 2007-08-08 01:06
 
328 - 335. Bí tích Thêm sức (những điều cần biết) by frjoe — last modified 2007-08-08 01:07
 
336 - 365. Bí tích Thánh Thể (những điều cần biết) by frjoe — last modified 2007-08-08 01:15
 
366 - 369. Tiền xin lễ by frjoe — last modified 2007-08-08 01:16
 
370 - 376. Bí tích Giải tội by frjoe — last modified 2007-08-08 01:18
 
377 - 389. Ai được quyền Giải tội by frjoe — last modified 2007-08-08 01:20
 
390 - 401. Các loại Ân Xá (những điều cần biết) by frjoe — last modified 2007-08-08 01:22
 
402 - 411. Bí tích Xức Dầu bệnh nhân (những điều cần biết) by frjoe — last modified 2007-08-08 01:24
 
412, 413. Bí tích hôn phối by frjoe — last modified 2007-08-08 01:25
 
414. Sự ưng thuận kết hôn by frjoe — last modified 2007-08-08 01:27
 
415 - 417. Quyền và luật về hôn phối by frjoe — last modified 2007-08-08 01:28
 
418. Thành nhận và hoàn hợp (ratum et consummatum) by frjoe — last modified 2007-08-08 01:30
 
419. Việc hứa hôn by frjoe — last modified 2007-08-08 01:30
 
by frjoe — last modified 2007-01-03 20:35

This site provided with the assistance of the Davis Community Network.