You are here: Home Sách đã xuất bản Mảnh Xương Khô Trong SaMạc Lời Tựa
Document Actions

Mảnh Xương Khô Trong SaMạc

Lời Tựa

Images
XCoverManhXuongKho.jpg XCoverManhXuongKho.jpg

MẢNH XƯƠNG KHÔ TRONG SAMAC

 

Kính dâng Thánh Vincent Liêm và 116 các bạn Tử đạo tại Việt Nam.

Thân mến tặng các anh chị em tân tòng tôi đã, đang và sẽ hướng dẫn trên con đường đến với Thập Giá Chúa Kitô.

Ghi ơn Ba Mẹ, và tất cả mọi người trong gia đình.

Cảm tạ tất cả những ai đã chia sẻ, cầu nguyện, giúp đỡ tôi trong cách sống của đời linh mục.

Linh mục Joseph Bùi-Ðức-Tiến.

 

+++++++++

 

Preasidium Nữ Vương Bác Ái - Giáo Xứ St. John’s, East Melbourne,

đã đọc và giúp sửa chữa các lỗi chính tả trong bản in thứ nhất trước khi tái bản.

 

Comitium Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam

thực hiện công việc tái bản.

Melbourne - Năm 2001

 

 

Tựa.

Nguyên tựa đề của tác phẩm "Buddhists find Christ" nên được dịch ra là "Những người Phật Tử nhận ra Chúa Kitô". Trong tiếng Anh, tựa đề giới thiệu một cách hết sức tổng quát, nhưng khi dịch sang tiếng Việt nam, nếu dịch nguyên văn, dịch giả e rằng sẽ có một vài hiểu lầm, xung khắc nào đó..Vì vậy khi chuyển ngữ, dịch giả đã dùng tựa đề: "Mảnh xương khô trong Sa mạc". Ý được lấy trong tự truyện của Ðức Giám Mục Ratna Bamrungtrakun, một Phật tử thuần thục trong một gia đình Phật Giáo lâu đời, đã trở thành một tín hữu Công Giáo, hơn nữa, đã trở thành một Chủ chiên đắc lực của Giáo Hội.

 

Dịch giả không có ý dùng cuốn sách này như một phương thế truyền giáo, có chăng chỉ là để khuyến khích và cổ võ tinh thần đức tin của các tín hữu Công Giáo khi học hỏi những tấm gương Ðức tin anh dũng, mạnh mẽ của anh chị em tân tòng trong Giáo Hội so sánh với Ðức tin của họ đã trải qua nhiều thế hệ trong dòng tộc của mình:

"Ðó, kẻ nhất sẽ trở thánh kẻ chót,

Người đến sau sẽ được kể trước tiên,

Kẻ được gọi thì vô kể vô biên,

Người được chọn thì chỉ là số ít. ". )

Mathew 20,16 - Lời Thánh -cùng một tác giả.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
by frjoe — last modified 2007-01-04 14:02

This site provided with the assistance of the Davis Community Network.