Skip to content. Skip to navigation
Personal tools
You are here: Home Sách đã xuất bản Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2) 3. Vợ chồng ngoại đạo, rửa tội có phải cử hành hôn phối lại không?
Sections
You are here: Home Sách đã xuất bản Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2) 3. Vợ chồng ngoại đạo, rửa tội có phải cử hành hôn phối lại không?
Document Actions

Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2)

3. Vợ chồng ngoại đạo, rửa tội có phải cử hành hôn phối lại không?

Kính thưa Cha,

Xin Cha giải đáp cho con:

Ông A và bà B là hai vợ chồng người lương (có hôn thú đời) đã có chung với nhau ba con. Nay bà B xin học để vào đạo công giáo. Ông A vui vẻ chấp nhận việc nhập đạo của vợ, nhưng chưa muốn vào đạo. Hai ông bà này cũng không có trở ngại gì về hôn phối.

- Bà B sau khi được rửa tội có phải lãnh Bí tích hôn phối (dị giáo) với chồng là ông A không?

- Bà B có được lãnh nhận Bí tích rửa tội không vì ông A chồng bà chưa vào đạo?

Con xin cảm ơn Cha lắm lắm.

Một Giáo dân, K.  (Sydney)

********

Kính thăm ông K.

Bộ Giáo Luật cũ (1917) qui định rằng tất cả những người đã được rửa tội (dù là đã rửa tội trong các giáo phái Kitô khác) đều phải tuân thủ Bộ Giáo Luật ban hành năm 1917. Bộ Giáo luật hiện hành (ban hành 1983) qui định rằng Bộ Luật chỉ chi phối những người thuộc về Giáo Hội Công Giáo theo nghi lễ Latin mà thôi (điều 1), (chúng ta thuộc về nghi lễ Latin)

Do đó, xét về phương diện hôn phối, một người Công giáo chỉ được Giáo hội coi là đã có vợ hay có chồng sau khi cử hành hôn phối cách hợp pháp theo những tiêu chuẩn luật qui định.

Như vậy, Giáo Hội công nhận những người không phải là người công giáo là đã có vợ hay đã có chồng nếu họ đã kết lập gia đình, dù không theo những qui định của Bộ Giáo Luật, nói cách khác hơn, là nếu họ đã chỉ theo những nghi lễ, phong tục của họ thôi. Thí dụ như họ đã ký giấy hôn thú đời, hay đã tổ chức đám cưới kiểu "nhà quê" với sự chứng giám của họ hàng v. v...

Trường hợp của ông A và bà B đã kết lập hôn thú dân sự và đã có với nhau ba đứa con thì Giáo hội luôn luôn đã nhìn nhận họ là vợ chồng thật sự theo giao ước tự nhiên. Giao ước tự nhiên này cũng có cùng các đặc tính như giao ước Bí tích hôn nhân như đơn hôn, vĩnh hôn và lòng chung thủy.

Trước mặt Chúa và Giáo Hội, hai người công giáo đã cử hành Bí tích hôn phối được kể là vợ chồng. Đồng thời trước mặt Chúa và Giáo Hội, hai người lương dân đã kết lập hôn thú theo cách của họ cũng là vợ chồng.

Nếu hai người sau này rửa tội theo đạo Công giáo, giao ước hôn phối tự nhiên của họ mặc nhiên có tính cách Bí tích. Như thế, tôi có thể trả lời ông như sau:

- Bà B sau khi rửa tội, không phải thực hiện hôn phối (dị giáo) với chồng là ông A.

- Việc ông A chồng bà không rửa tội, không có ảnh hưởng gì trong việc bà A rửa tội cả.

Nên nhớ thêm những điểm giáo luật sau:

1. Hôn phối có tích cách Bí tích khi được thực hiện hợp pháp giữa hai người đã được rửa tội (dù không phải là Công giáo)

2. Hôn phối giữa hai người chưa được rửa tội không có tính cách Bí tích mà là giao ước hôn phối tự nhiên.

3. Hôn phối với phép chuẩn hỗn hợp (một người là Công giáo, một người theo phái "tin lành" chẳng hạn) có tính cách Bí tích (hai người đều đã rửa tội)

4. Hôn phối với phép chuẩn dị giáo (khác đạo) không mang tích cách Bí tích mà là giao ước hôn phối tự nhiên.

"Bởi vậy, giữa những người đã chịu phép rửa tội, không thể có giao ước hôn phối hữu hiệu nếu đồng thời không phải là Bí tích." (Giáo Luật điều 1055,2)

Đã giải đáp xong, xin nhận cái cảm ơn lắm lắm của ông. Thân kính chúc ông và gia đình một Mùa Giáng sinh an bình.
by frjoe — last modified 2007-01-13 18:47

This site provided with the assistance of the Davis Community Network.