Skip to content. Skip to navigation
Personal tools
You are here: Home Sách đã xuất bản Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2) 14. Hôn nhân của người đã tuyên bố bỏ đạo
Sections
You are here: Home Sách đã xuất bản Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2) 14. Hôn nhân của người đã tuyên bố bỏ đạo
Document Actions

Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2)

14. Hôn nhân của người đã tuyên bố bỏ đạo

Kính gửi Cha Bùi Đức Tiến,

Thưa Cha con tên là Maria. Gia đình nhà con theo đạo dòng. Gia đình nhà chồng con cũng là gia đình đạo dòng. Xin Cha giúp giải đáp câu chuyện của gia đình con. Con đang bối rối và muốn ly dị chỉ vì chuyện đạo nghĩa.

Con và chồng con làm đám cưới cách nay hơn một năm. Lễ cưới trong nhà thờ với đầy đủ thủ tục cần thiết trong đạo. Sau ngày cưới, chồng con không đi nhà thờ đi lễ gì nữa cả. Cũng chẳng sống theo những luật lệ Giáo Hội truyền dậy. Sau một thời gian điều tra, con biết được rằng thời gian hai năm chồng con làm việc bên Nhật, theo qui chế của công ty, mọi người ai muốn làm việc phải theo đạo của họ. Chồng con đã tuyên bố bỏ đạo, có giấy tờ chứng minh hẳn hoi. Trong nhà, chồng con lại dọn bàn thờ Phật nữa. Con không thể chịu được. Thà chết, thà không có chồng, chứ con không chấp nhận việc bỏ đạo này.

Thưa Cha bây giờ con không muốn sống với người chồng bất nghĩa bất trung này, con có thể ly dị được không? Xin Cha giải đáp cho con.

Kính thư. Maria.

*********

Giêsu Maria Giuse! Chị viết thư với những lời lẽ giống như cái “án khổ sai” ấy chị Maria ơi! Cực kỳ rõ ràng và dứt khoát (không thừa một chữ, không thiếu một chữ). Với một tinh thần “đạo dòng” như vậy, chị thử “điều tra” xem trong họ hàng gia tộc chị có vị nào đã chịu tử vì đạo và đã được phong thánh rồi không? Tôi chắc chắn là phải có đấy chị Maria ạ!

Về việc hôn phối của chị, tôi trình bày như sau:

Giáo luật điều 1086 qui định: “Hôn phối sẽ vô hiệu giữa một người đã được rửa tội trong Giáo Hội Công giáo hay đã được nhận vào Giáo Hội và chưa công khai bỏ Giáo Hội với một người chưa rửa tội bao giờ”. Như thế, việc công khai bỏ đạo rõ ràng đã được đề cập đến trong Giáo luật (điều luật này không trực tiếp liên hệ tới hoàn cảnh hôn nhân của chị, nhưng tôi muốn xử dụng nhóm chữ “công khai bỏ đạo” trong liên hệ đến việc cử hành hôn phối).

Qua tinh thần của điều luật này, tôi nghi ngờ và đặt nghi vấn rằng liệu hôn phối đã cử hành giữa chị và người chồng của chị có thành sự hay không? Vì anh ấy đã bỏ đạo Công giáo, theo một tôn giáo khác trước khi cử hành hôn phối với chị, và mặc dù như chị đã viết: “Lễ cưới trong nhà thờ với đầy đủ thủ tục cần thiết trong đạo.”

Bây giờ chúng ta phải giải thích hay phải hiểu nhóm chữ “công khai từ bỏ Giáo Hội” như thế nào?

Một người được coi là “công khai từ bỏ Giáo Hội Công Giáo” khi người ấy thực hiện một hành vi chính thức (formal act) từ chối niềm tin nơi Thiên Chúa của mình trong đường hướng giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo.

Mặc dù Giáo luật không liệt kê một danh sách qui định về những hành vi bỏ đạo nào được coi là chính thức. Nhưng các nhà chú giải Giáo luật đã có những giải thích về “Một hành vi chính thức bỏ đạo” như sau:

Công khai tôn thờ các ngẫu tượng thần phật là một hành vi chính thức bỏ đạo.

Nhận lãnh một hình thức rửa tội khác sau khi đã được rửa tội theo nghi thức công giáo là một hành vi chính thức bỏ đạo.

Nhận lãnh một nghi thức gia nhập một tôn giáo khác là một hành vi chính thức bỏ đạo.

Thường xuyên và liên tục đóng những vai trò sinh hoạt tích cực trong những nghi thức thờ phượng của một tôn giáo khác là một hành vi chính thức bỏ đạo.

Ký một bản văn với nội dung bao gồm việc từ chối đức tin công giáo của mình hoặc để gia nhập vào một tôn giáo khác hoặc gồm cả hai phần này, là một hành vi chính thức bỏ đạo.

Cũng cần phải lưu ý thêm những điều sau đây:

Một người đã rửa tội theo đạo Công giáo không đi nhà thờ cầu nguyện bao giờ, không tham dự Thánh lễ bao giờ, không phải là những hành vi chính thức bỏ đạo.

Sau khi rửa tội xong, không tiếp tục nhận thêm một Bí tích nào nữa, cũng không phải là một hành vi chính thức bỏ đạo.

Trong trường hợp hôn phối của chị, và như chị trình bày rằng sau khi “điều tra”, chị “có chứng minh hẳn hoi” là anh ấy đã bỏ đạo, thì tôi phải nghi ngờ về việc thành sự hay không của hôn phối đã cử hành giữa chị với người chồng này.

Ấy là để trả lời thư của chị, tôi giải đáp theo giáo luật vậy thôi. Tôi xin minh xác rằng những lời giải đáp này không phải là một án từ chung quyết của Tòa án, tuyên bố hôn phối của chị đã cử hành là vô hiệu đâu đấy nhá! Nếu chị muốn biết chính thức về vấn đề, chị phải trình bày trường hợp hôn phối của chị nơi tòa án hôn phối địa phương. Tòa án sẽ điều tra và sau đó sẽ cho chị một án từ chung quyết rõ ràng.

Tưởng cũng nên giải thích thêm về Bí tích hôn nhân như sau: Một hôn nhân được gọi là Bí tích khi cả hai người đã rửa tội. Hôn nhân giữa một người đã rửa tội và một người chưa rửa tội (hay đã công khai từ bỏ việc rửa tội của mình) không được coi là Bí tích. Việc thiếu vắng của phép rửa tội này là một ngăn trở khiến hôn nhân không thành sự. Lý luận đặt trên căn bản của sự khác biệt về sinh hoạt tôn giáo và việc huấn luyện giáo dục con cái trong giáo huấn của Giáo hội.

Công đồng Vaticanô II đã viết: “Như thế, vì gia đình công giáo phát xuất từ hôn nhân như là hình ảnh và nói lên sự tham dự giao ước yêu thương giữa Chúa Kitô và Giáo Hội, nên sẽ biểu hiện trước mặt mọi người sự hiện diện của Đấng Cứu độ trong thế giới và bản chất đích thực của Giáo hội qua tình yêu, qua niềm quảng đại chấp nhận sinh con cái, qua sự hiệp nhất và trung tín của hai vợ chồng cũng như qua sự hợp tác thân ái của mọi thành phần trong gia đình.” (Hiến chế Gaudium et Spes - Vui Mừng và Hy Vọng 48)

Việc chị muốn sống chung với người chồng nữa hay không, tôi xin góp ý là nếu đời sống lúc nào cũng như sống trong lửa bỏng, thì nên sống xa nhau (ly thân) thì hơn. Còn việc ly dị như chị đề cập là việc dân sự, phần đời. Tôi khó lòng mà cho ý kiến được trong lãnh vực này.

Cuối cùng, kính chúc chị vạn an, chuẩn bị sẵn sàng tử đạo. Một lời nói nhỏ với chị thôi, đó là khi viết thư, nếu có thể được, xin chị viết cho nó “tình cảm” một chút chị Maria ạ!
by frjoe — last modified 2007-01-13 19:12

This site provided with the assistance of the Davis Community Network.