Skip to content. Skip to navigation
Personal tools
You are here: Home Sách đã xuất bản Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2) 17. Hôn phối dưới tuổi luật định.
Sections
You are here: Home Sách đã xuất bản Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2) 17. Hôn phối dưới tuổi luật định.
Document Actions

Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2)

17. Hôn phối dưới tuổi luật định.

Kính gửi Cha Bùi Đức Tiến,

Kính cha, con rất thích đọc phần giải đáp thắc mắc của cha về hôn phối. Nay con có một thắc mắc về việc "hôn phối dưới tuổi luật định"

Theo Giáo luật điều 1086: "Hôn phối nếu được cử hành giữa một người công giáo và một người chưa bao giờ rửa tội thì bất thành". Như vậy:

1. Có phải nếu muốn cho hôn phối thành sự, thì người chưa rửa tội kia có bị bắt buộc phải rửa tội không?

2. Có phải tất cả các cuộc hôn nhân khác tôn giáo đều bất thành không?

3. Những người đã được rửa tội theo Kitô giáo, mặc dù khác công giáo, hôn phối của họ với người công giáo có thành sự không?

Và các câu hỏi khác, Tòa án hôn phối có chấp nhận "tháo gỡ" hôn phối nếu xét rằng:

1. Đôi hôn phối lập gia đình lúc còn quá trẻ, chẳng hạn như khoảng 21 hoặc 22 tuổi.

2. Người muốn được "tháo gỡ hôn nhân" bảo rằng lúc người ấy muốn lập gia đình, người ấy không có ý định có con cái. Lý do là vì người ấy còn quá trẻ để suy nghĩ chín chắn, hoặc ông mục sư của đạo Kitô giáo nào đó khi cử hành Bí tích hôn phối, không đòi hỏi lời thề ước sinh sản con cái?

3. Tuổi nào là tuổi trưởng thành để kết hôn theo luật định?

Xin cha trả lời cho con. Con xin cám ơn cha trước. Xin Chúa ban ơn dồi dào xuống cho cha để cha giúp giải đáp những thắc mắc của mọi người.

Người thắc mắc bên ni Đại Tây Dương.

Têrêsa Trần.

************

(Phần trả lời sau đây đã được nhuận chính so với bản trả lời chính thức qua hệ thống Internet)

Kính gửi Têrêsa Trần, người bên kia bờ Đại Tây Dương,

Phần thứ nhất người có 3 câu hỏi, tôi xin lần lượt trả lời từ phần nhập đề của 3 câu hỏi ấy: Điều luật 1086 qui định rằng: "Hôn phối nếu được cử hành giữa một người công giáo và một người chưa bao giờ rửa tội thì bất thành”.

Khác đạo là một ngăn trở (impediment) khiến hôn phối bất thành nếu cử hành. Như thế,

1. Muốn cho hôn phối thành sự, thì đôi hôn nhân ấy trước khi cử hành hôn phối phải được Giáo hội ban phép “chuẩn khỏi ngăn trở kết hôn khác đạo”, tiếng Anh gọi là “Dispensation from the impediment of disparity of worship”. Có nghĩa là Giáo Hội Công Giáo cho phép người công giáo ấy được cử hành cách thành sự giao ước hôn phối với người chưa bao giờ được rửa tội kia.

2. Những hôn nhân giữa hai người khác đạo đã cử hành thành sự nếu họ có Phép Chuẩn vừa nêu trên, và không thành sự nếu họ không có phép chuẩn ấy.

3. Hôn nhân giữa hai người, mà một người là công giáo, còn người kia đã rửa tội theo một tôn giáo Kitô giáo khác, muốn thành sự cũng phải có “phép chuẩn” như vừa nêu trên. Nhưng phép chuẩn được gọi với một tên khác: phép “chuẩn cho hôn phối hỗn hợp” tiếng Anh gọi là “Dispensation for mixed marriage”

Về việc “tháo gỡ”:

Bộ Luật Giáo hội hiện tại ban hành năm 1983, qui định tuổi thành hôn là nam 16 và nữ 14 (điều 1083). Tuy nhiên, tuổi của hôn phối phải tuân thủ luật pháp quốc gia, theo qui tắc: Thí dụ như ở một quốc gia nào đó qui định nam nữ 12 tuổi đã được kết hôn, thì tuổi kết hôn trong đạo phải là 16 và 14 theo luật Giáo hội. Còn nếu quốc gia qui định tuổi kết hôn là 18, thì phải theo luật quốc gia.

Thông thường lập gia đình, có nghĩa là trở thành vợ thành chồng và có con cái. Từ ngữ “gia đình” xét theo thần học bao gồm vợ chồng và con cái (ít là một đứa - Đức Mẹ và Thánh Giuse không được gọi là gia đình nếu không có Chúa Giêsu: Gia đình Thánh gia). Một trong những yếu tố quan yếu của việc hôn phối là sinh sản cùng giáo dục con cái (nếu vợ chồng còn trong tuổi sinh sản). Do đó, nếu hai người thanh niên thiếu nữ khi lập gia đình với một ý nhất quyết là sẽ không có con cái (dù chưa biết sẽ có con cái được hay không) thì hôn phối ấy có thể không thành sự khi cử hành.

Như câu 1. Tuy nhiên, tuổi tác cần phải đi đôi với sự trưởng thành về tâm lý và thể lý nữa. Một người có thể có đủ trưởng thành về thân xác để làm vợ làm chồng, nhưng về tâm lý thì chỉ bằng đứa bé 10 tuổi, hay một đứa bé có thể khôn ngoan như một người lớn, nhưng thể xác thì chưa trưởng thành đủ chẳng hạn.

Tòa án có thể coi tuổi tác là một yếu tố khiến cho hôn phối cử hành sẽ vô hiệu, hay tuyên bố hôn phối là vô hiệu sau khi đã cử hành. Khi xét về vấn đề tuổi tác, những hướng dẫn trên cần được đối chiếu.

Đó là những giải đáp từ phía bên ni Đại Tây Dương gửi cho người bên nớ (vì mình ở đâu thì gọi đó là “bên ni”). Xin người bên nớ cầu cho người bên ni một kinh. Kính chúc Giáng sinh an lành.
by frjoe — last modified 2007-01-13 19:22

This site provided with the assistance of the Davis Community Network.