You are here: Home Sách đã xuất bản Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2) 20. Hôn phối khác đạo
Document Actions

Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2)

20. Hôn phối khác đạo

Kính thăm Cha Bùi Đức Tiến.

Lời đầu tiên chúng con xin kính chúc Cha dồi dào sức khỏe và xin chúc tòa báo Dân Chúa ngày càng phát triển mạnh. Sau đây chúng con xin có vài điều thuộc về Giáo luật Hôn phối mà chúng con chưa được hiểu biết:

Vấn đề kết hôn giữa một người Công giáo (Roman Catholic) và một người theo đạo khác (Phật giáo chẳng hạn). Khi hai trẻ thương nhau đi tới gặp Linh mục (VN) để xin làm phép Hôn phối trong nhà thờ Công giáo thì được trả lời:

a. Phải tham dự khóa dự bị hôn nhân.

b. Khi có con phải cho các con cái được rửa tội theo đạo Công giáo.

Nhưng chỉ có người có đạo công giáo là chấp nhận, còn người kia không chịu và lý luận rằng: "con cái là thuộc quyền của hai người, vậy sẽ cho chúng học hỏi về đạo và sau này chúng lớn lên sẽ tự do theo đạo nào chúng muốn".

Hai trẻ lại đi tìm gặp một Linh mục khác (Úc) thì được trả lời như sau:

a. Phải tham dự khóa dự bị hôn nhân.

b. Vấn đề con cái sau này không bị ràng buộc phải cho rửa tội.

Nói đến đây thì chắc Cha cũng đã hiểu là hai trẻ muốn chọn nơi nào rồi. Nhưng chúng con là bố mẹ lại áy náy lương tâm không biết làm sao cho đúng với luật của đạo Công Giáo, thực thì cha mẹ nào cũng rất muốn cho con cái được kết hôn với người có cùng một đạo thì dễ dàng giữ đạo và tạo hạnh phúc hơn, chúng con thì vẫn muốn là cùng quá thì ít ra cũng buộc cho được rửa tội cho những đứa cháu sau này.

 Bây giờ luật lệ có lỏng lẻo như Linh mục (Úc) không hay là Giáo Luật vẫn buộc như Linh mục (VN). Chúng con cũng còn có các con cái khác sau này không biết sẽ ra sao?

Kính xin Cha bớt chút thì giờ quí báu giải đáp trên tờ báo Dân Chúa (chúng con cũng là đọc giả thường xuyên dài hạn của Quí báo).

Xin chân thành cám ơn Cha và tòa báo.

Nguyễn Hoài Việt. Melbourne

**********

Kính thăm anh Nguyễn Hoài Việt,

Đọc thư anh, tôi hiểu trường hợp anh trình bày trong thư là một trường hợp đang xảy ra hay cùng lắm là một trường hợp vừa mới xảy ra. Tôi xin được trình bày ngắn gọn và dễ hiểu như sau:

Vấn đề kết hôn giữa một người Công Giáo (theo lễ nghi Rôma hay Roman Catholic) và một người theo một tôn giáo khác (giả như là Phật Giáo) chỉ thành sự nếu trước khi cử hành, người Công giáo đã được nhận được một Phép Chuẩn kết hôn khác đạo (Disparity of Worship) do Bản Quyền địa phương.

Phép Chuẩn này được ban theo đơn xin do người Công Giáo đứng tên và ký tên theo Giáo luật điều 1086.

Điều 1086 qui định như sau: §1 Hôn phối sẽ vô hiệu nếu cử hành giữa một người đã được rửa tội trong Giáo Hội Công Giáo hay đã được nhận vào Giáo Hội và chưa công khai bỏ Giáo Hội, với một người chưa rửa tội; §2 Không được chuẩn ngăn trở này nếu chưa chu toàn những điều kiện qui định trong các điều 1125 và 1126.

Điều 1125 qui định như sau: “Bản quyền sở tại có thể ban phép chuẩn khác đạo; tuy nhiên, đừng nên ban phép khi chưa hội đủ những điều kiện sau đây:

1.- Bên Công giáo phải tuyên bố sẵn sàng xa tránh mọi nguy cơ làm tổn thất đức tin, và hứa thành thật sẽ làm hết mọi sự có thể để con cái được rửa tội và giáo dục trong Giáo Hội Công giáo.

2.- Vào lúc thuận lợi, phải cho bên kia biết những lời hứa mà người Công giáo phải giữ, để chính họ được thực sự ý thức về lời hứa và bổn phận của bên Công giáo.

3.- Cả hai bên phải được giáo huấn về các mục đích và đặc tính cốt yếu của hôn phối, và không bên nào được loại bỏ các điều ấy. (Dự bị Hôn nhân)”

Điều 1126 qui định như sau: “Hội Đồng Giám mục có nhiệm vụ quy định về cách thức làm tờ công bố và tuyên hứa mà luật đòi hỏi, và về thể thức để những lời công bố và tuyên hứa ấy được bảo đảm ở tòa ngoài, và được thông báo cho bên không Công giáo.”

(Bản quyền là Đức Tổng Giám Mục trong trường hợp ở Melbourne - Tại Giáo Phận Sydney, Đức Tổng Giám Mục ủy nhiệm năng quyền ban Phép Chuẩn này cho các linh mục).

Tại Melbourne, có mẫu đơn xin Phép chuẩn này. Trong đơn xin, ba điều được đề cập:

Người Công Giáo tái xác nhận đức tin Công giáo của mình và hứa sẽ tiếp tục giữ đạo;

Người Công Giáo hứa sẽ cố hết sức để cho những đứa con sau này (nếu có) lãnh nhận Bí tích Rửa tội và được giáo dục theo Đức tin;

Người Công Giáo sẽ cho người họ sắp kết hôn biết hai điều trên vào lúc thuận tiện.

Về việc rửa tội cho con cái sau này có lẽ sẽ không khó lắm nếu người Công giáo luôn nêu gương sống bác ái, gương mẫu trong gia đình với tình yêu thương vợ chồng con cái.

Tưởng rằng trình bày như trên đã đủ để trả lời câu hỏi của anh. Luật là luật, không “lỏng lẻo” mà cũng không “vẫn buộc.”

Kính chúc anh luôn nhận được dồi dào hồng ân Chúa ban.
by frjoe — last modified 2007-01-13 19:29

This site provided with the assistance of the Davis Community Network.