You are here: Home Sách đã xuất bản Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2) 25. Giả vờ kết hôn.
Document Actions

Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2)

25. Giả vờ kết hôn.

Kính thưa Linh Mục,

Trước tiên, xin kính chúc Linh Mục sức khỏe dồi dào để phụng sự Chúa và phục vụ nhân loại. Thưa Linh Mục, tôi có một việc sau đây xin Linh Mục giải đáp giúp cho:

Tôi có một người cháu không có đạo Thiên Chúa đã được bảo lãnh từ Việt Nam sang Úc theo diện vợ chồng (chỉ trên danh nghĩa mà thôi, chứ thực tế người cháu chưa bao giờ sống chung với người đứng đơn bảo lãnh một ngày nào cả, cũng như trước đó chưa hề lập gia đình bao giờ).

Sau hai năm ở Úc, người cháu tôi đã lập thủ tục ly dị theo luật pháp về mặt đời và nay trở thành một người hoàn toàn độc thân.

Hiện tại người cháu tôi đang yêu thương một người khác phái, độc thân và là một tín đồ Công giáo. Cả hai đều có ý muốn tiến đến hôn nhân, nhưng không biết chắc là chuyện ly dị của cháu tôi có ảnh hưởng hay trở ngại gì đến chuyện kết hôn với người Công giáo không, do đó kính xin Linh Mục hướng dẫn về những thủ tục phải được tiến hành căn cứ theo Giáo Luật và Hôn Nhân để đôi trẻ có thể được kết hôn trước Thiên Chúa.

Xin chân thành cám ơn Linh Mục rất nhiều và xin được kính thư dưới tên gọi:

L. S. P. Kính thư

********

Kính thăm anh L. S. P.,

Sau đây là phần giải đáp theo như anh yêu cầu về trường hợp người cháu của anh:

Cháu anh (chưa lập gia đình với ai bao giờ - độc thân hoàn toàn) ký giấy hôn thú với một người (chỉ để bảo lãnh mà thôi) và rồi sau đó đã ly dị với người ấy. Như thế, bây giờ, cháu anh theo giấy tờ không phải là một người độc thân hoàn toàn (spinster hay bachelor) như anh viết trong thư, nhưng hiện cháu anh là người đã ly dị (divorced)

Giáo Hội Công Giáo cho rằng trong trường hợp hai người không phải là Công Giáo, khi họ ký giấy hôn thú trước mặt chính quyền trước sự hiện diện của hai nhân chứng, thì hôn ước của họ hữu hiệu. Như thế, theo cái nhìn của Giáo Hội Công Giáo, cháu anh đã ký kết giao ước hôn thú, và như thế cháu anh là một người đã từng có chồng hay có vợ (dù chỉ theo phương diện giấy tờ) và bây giờ cháu anh đã ly dị. Nhưng Giáo Hội Công giáo lại không chấp nhận ly dị.

Trong thực tế, việc ký kết giao ước chỉ là vấn đề giả tạo.

Nếu cháu anh muốn lập gia đình trong Giáo Hội Công Giáo, thì những trường hợp sau đây có thể xảy ra:

Nếu người đã ký giấy hôn thú với cháu anh trước đây là một người theo đạo Công Giáo. Người ấy sẽ liên hệ với Tòa Án hôn phối để xin tuyên bố hôn thú đã ký với cháu anh là vô hiệu theo Giáo luật, đặt căn bản trên việc hôn ước đã ký kết không theo qui định của Giáo luật (Defect of Form). Khi Tòa án đã tuyên bố rồi, thì cháu anh tự do, không bị ngăn trở trong việc lập gia đình trong Giáo Hội Công giáo.

Nếu người đã ký hôn thú với cháu anh trước đây không phải là một người Công giáo: Bây giờ cháu anh (sẽ gia nhập Giáo hội Công giáo) muốn lập gia đình trong Giáo hội với một người Công giáo, thì cô hay anh ấy sẽ xin giáo quyền ban Đặc ân Thánh Phaolô. Sau khi được chấp thuận rồi, đôi trẻ sẽ không còn bị ngăn trở.

Nếu người đã ký hôn thú với cháu anh trước đây không phải là một người Công giáo: Bây giờ cháu anh (sẽ không gia nhập Giáo Hội Công giáo) muốn lập gia đình trong Giáo hội với một người Công giáo, thì cô hay anh ấy phải xin Tòa Án hôn phối tuyên bố hôn thú đã ký là vô hiệu với lý do hôn thú đã ký là giả vờ (simulation hay total simulation). Sau khi tòa án tuyên bố hôn thú đã ký là vô hiệu, thì đôi trẻ sẽ không còn bị ngăn trở.

Trong cả ba trường hợp nêu trên, cháu anh nên liên lạc với Tòa Án Hôn Phối địa phương để xin được giúp đỡ.

Vài hàng giải đáp đến anh, nếu còn thắc mắc gì thêm, xin anh cho biết. Tưởng rằng thắc mắc của anh có thể giúp đỡ cho một vài hoàn cảnh tương tự, không biết anh có cho phép chúng tôi đăng lên Nguyệt San Dân Chúa Úc Châu chăng? (dĩ nhiên là dưới những tên gọi và nơi chốn khác đi)

Cám ơn anh về những lời chúc. Thân kính.
by frjoe — last modified 2007-01-13 19:50

This site provided with the assistance of the Davis Community Network.