Skip to content. Skip to navigation
Personal tools
You are here: Home Sách đã xuất bản Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2) 34. Vạ Tuyệt Thông (Rút Phép Thông Công)
Sections
You are here: Home Sách đã xuất bản Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2) 34. Vạ Tuyệt Thông (Rút Phép Thông Công)
Document Actions

Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2)

34. Vạ Tuyệt Thông (Rút Phép Thông Công)

Thưa cha,

Con là độc giả thường xuyên của Dân Chúa. Gần đây con hay đọc thấy cha hay nhắc tới việc rút phép thông công. Như là trên tờ Dân Chúa vừa rồi cha có nói đến bảy tội mà người công giáo có thể bị rút phép thông công ngay lập tức nếu mà phạm phải, như là tội phá thai. Vậy con xin hỏi còn sáu tội kia là những tội gì thưa cha. Thưa Cha, con nghĩ Thiên Chúa là vị Vua nhân hậu, Ngài đã đem Con Một của Ngài mà chuộc tội cho thiên hạ thì chắc Ngài cũng không muốn thấy các con chiên Ngài bị rút phép thông công. Nhưng Thiên Chúa là Thiên Chúa, con nghĩ rằng cho dù có bị rút phép thông công đi nữa thì Ngài cũng không vì thế mà không đoái hoài đến con chiên Ngài, con chiên mà Ngài đã tạo ra và cho hưởng một phần đau khổ của Ngài qua cuộc tử nạn.

Không biết cha có đọc được những dòng chữ này không nên con xin dừng ở đây. Chúc Cha luôn mạnh khỏe.

Hoài Nhân

********

Thăm anh (hay chị) Hoài Nhân,

Trong Bộ Giáo luật hiện hành, có bảy hành vi (hay tội) mà khi một người Công giáo vi phạm sẽ bị Vạ Tuyệt thông tiền kết (latae sententiae). Tôi xin liệt kê sau đây:

* Những hành vi (hay tội) mà một người giáo dân có thể vi phạm:

1. Qui định của điều 1364, §1: Người bội giáo, lạc giáo hay ly giáo, sẽ bị mắc vạ tuyệt thông tiền kết.

2. Qui định của điều 1367: Ai ném bỏ Bánh Thánh, lấy hoặc giữ với mục đích phạm thánh, bị mắc vạ tuyệt thông tiền kết dành cho Tòa Thánh.

3. Qui định của điều 1370, §1: Người nào hành hung Đức Thánh Cha sẽ mắc vạ tuyệt thông tiền kết dành cho Tòa Thánh.

4. Qui định của điều 1398: Ai thi hành việc phá thai, và việc phá thai có kết quả, sẽ mắc vạ tuyệt thông tiền kết.

* Những hành vi hay tội mà một Tư tế  hay một Giám Mục có thể vi phạm:

5. Qui định của điều 1378, §1: Tư tế hành động ngược lại các quy định ở điều 977, sẽ bị mắc vạ tuyệt thông tiền kết dành cho Tòa Thánh.

6. Qui định của điều 1388, §1: Cha giải tội nào vi phạm trực tiếp ấn bí tích, phải bị mắc vạ tuyệt thông tiền kết dành cho Tòa Thánh.

7. Qui định của điều 1382: Giám Mục nào không có ủy nhiệm thư Giáo hoàng mà phong chức Giám Mục cho người khác, cũng như người nào được thụ phong do Giám Mục ấy sẽ mắc vạ tuyệt thông tiền kết dành cho Tòa Thánh.

Trong bảy qui định Vạ trên đây, ta có thể thấy năm loại Vạ Tuyệt thông chỉ được giải do chính Tòa Thánh (2, 3, 5, 6 và 7), còn hai loại Vạ kia (1 và 4) có thể được giải do Giám Mục Giáo phận hay những linh mục được các Ngài ủy thác.

Như chúng ta thấy, Vạ Tuyệt thông do Giáo Hội qui định (nhân luật), không phải là thiên luật (Thiên Chúa qui định). Tuy nhiên, dựa vào câu Kinh Thánh: “Sự gì các con cầm buộc dưới đất, trên trời Ta cũng cầm buộc.” (Mt 16,19) mà tin rằng, bên cạnh lòng nhân từ của Chúa, Ngài cũng luôn luôn bày tỏ cho con cái Ngài một sự công bằng tuyệt hảo nữa.

Anh viết rằng: “Nhưng Thiên Chúa là Thiên Chúa, con nghĩ rằng cho dù có bị rút phép thông công đi nữa thì Ngài cũng không vì thế mà không đoái hoài đến con chiên Ngài.”. Trong tâm tình vâng phục quyền bính của Giáo Hội như là chính (thân thể) Chúa Kitô, tôi tin rằng Thiên Chúa vẫn đoái hoài đến những người bị Vạ Tuyệt thông đấy chứ. Vì vậy nên Ngài ghi nhớ kỹ càng để không cho một kẻ nào còn đang bị Vạ lên thiên đàng  đến gần Ngài.

Thân chúc anh luôn vui khỏe.

by frjoe — last modified 2007-01-13 20:11

This site provided with the assistance of the Davis Community Network.