You are here: Home Sách đã xuất bản Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2) 37. Vấn đề phá thai.
Document Actions

Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2)

37. Vấn đề phá thai.

Kính gửi Cha Bùi Đức Tiến

Chào Cha, tại sao câu hỏi 40 (phá thai) trên Webpage không đọc được vậy Cha?

Nếu được, xin Cha gởi cho con câu hỏi và trả lời của vấn đề này. Tiện đây, con cũng xin Cha cho biết thêm về việc Giáo Hội dạy gì về vấn đề phá thai? Con người có quyền phá thai không? Và trong trường hợp nào thì Giáo Hội cho phép phá thai? Vấn đề phá thai có ghi trong Bộ Luật của Giáo Hội không? Công Đồng Vaticanô II có đề cập gì đến vấn đề này không? Thông điệp Sự Sống Con Người của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II có nói đến vấn đề phá thai không?

Xin chân thành cám ơn Cha.

TB. Xin cho con được dấu tên và nếu được, xin Cha trả lời qua E-mail cho con.

********

Thân chào anh hay chị không đề tên. Tôi gọi là bạn cho nó vắn tắt!

Tôi xin được trả lời bạn qua Nguyệt san Dân Chúa vì sau khi báo lên khuôn, thì các bài vở trong số báo đó cũng xuất hiện trên Internet.

Câu hỏi và câu giải đáp số 40 về vấn đề phá thai đã được đăng trên báo Dân Chúa, và đã được in thành sách với nhan đề “Những Thắc Mắc và Giải Đáp Giáo Luật về Hôn Phối”. Nếu trong Webpage không đọc được thì để tôi hỏi lại những Cha phụ trách về Webpage của báo Dân Chúa xem. Hy vọng rằng báo Dân Chúa sẽ đáp ứng cho bạn trong một thời gian sớm nhất.

Các câu hỏi mà bạn nhân tiện hỏi tôi thì nó nhiều quá và dài dòng quá. Thường thì sự việc gì nhân tiện mà làm thì nó phải vắn tắt hay đơn giản hơn công việc chính, đàng này, sự nhân tiện của bạn nó là phần chính. Đáng lẽ ra thì bạn gửi những câu hỏi này, rồi nhân tiện hỏi xem sao câu hỏi về phá thai số 40 lại không đọc được. Tuy nhiên, tôi xin vắn tắt giải đáp những thắc mắc của bạn như sau:

Giáo Hội dạy gì về vấn đề phá thai? Thưa Giáo Hội dạy rằng phá thai là một trong những tội ác ghê tởm. (Sách Giáo Lý Công Giáo 2271)

Con người có quyền phá thai không? Thưa không! Điều răn thứ năm Chúa dạy là không được giết người. Phá thai là giết chết một mạng người. Thiên Chúa ban cho con người rất nhiều quyền, nhưng rất tiếc trong đó không có quyền trên mạng sống, dù là mạng sống của chính mình. “Sự phá thai nghĩa là làm xẩy thai như một mục đích hoặc như một phương tiện đều phạm đến luật luân lý cách nặng nề” (SGLCG 2271)

Trong trường hợp nào Giáo Hội cho phép phá thai? Thưa không có một trường hợp nào, dưới bất cứ một hoàn cảnh nào Giáo Hội chính thức cho phép phá thai cả.

Giáo luật và vấn đề phá thai: Sau đây là một vài nơi trong Bộ Giáo luật qui định về việc phá thai: Giáo luật điều 1398 qui định: “Ai thi hành việc phá thai và việc phá thai có hiệu quả, sẽ mắc vạ tuyệt thông tiền kết”. Phá thai là một trong những ngăn trở lãnh nhận chức Thánh, điều 1041§4 qui định “những người đã tham dự vào việc phá thai có hiệu quả không thể nhận lãnh Bí tích Truyền Chức Thánh cách hợp lệ.”. Điều 1046 qui định rằng những tội lỗi khác không được kể tăng thêm nếu do cùng một nguyên nhân lặp đi lặp lại, nhưng riêng việc phá thai thì tăng thêm lên từng lần. Do đó điều 1049 qui định rằng khi một người chuẩn bị lãnh nhận chức Thánh, nếu có ngăn trở phá thai thì không những phải nói đến mà còn phải nói rõ là bao nhiêu lần nữa, dù là kín đáo hay công khai (điều 1046). Phá thai là một trong bảy tội duy nhất Giáo luật qui định người vi phạm bị mắc vạ tuyệt thông tiền kết, có nghĩa là hễ phạm tội là bị vạ ngay, không cần tuyên bố hay nhắc nhở.

Công Đồng Vaticanô II có đề cập gì đến viêc phá thai không? Thưa Công Đồng Vaticanô II có tất cả mười sáu văn kiện, đề cập đến đời sống của toàn thể Giáo hội trong thế giới ngày nay. Công đồng không trực tiếp đề cập đến việc phá thai, nhưng người ta có thể tìm thấy những cách nói, những giáo huấn liên hệ đến việc này, nhất là phần thứ hai (Những vấn đề khẩn thiết) trong Văn kiện Hiến Chế về Mục Vụ của Giáo Hội trong Thế giới ngày nay (Gaudium et Spes - Vui Mừng và Hy Vọng)

Thông điệp Sự sống của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II có nói đến vấn đề phá thai không? Thưa Thông điệp (Tông Thư Encyclical) Humanae Vitae (Sự sống con người) không phải của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II hay trong triều đại của Ngài, nhưng Thông điệp được ban hành ngày 25/7/1968 do Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, trong đó tất cả các phương pháp ngừa thai trái với tự nhiên đều bị lên án. Việc phá thai bị kết án nặng nề (dù phá thai dưới bất cứ hình thức nào và trong bất cứ hoàn cảnh nào). Có thể nói Thông điệp này là một Thông điệp đề cập cách riêng đến khía cạnh tình dục nam nữ trong đời sống con người (đặc biệt trong đời sống hôn nhân) và những liên hệ hay kết quả của nó, nhất là khía cạnh truyền sinh.

Tôi chỉ vắn tắt vài hàng trong phần giải đáp này thôi. Nếu cần chi tiết hơn, xin bạn liên lạc lại. À! nhân tiện đây khi đọc phần giải đáp này, xin bạn đọc hộ tôi chừng dăm mười chuỗi Mân côi nhá! Chân thành cám ơn.

by frjoe — last modified 2007-01-13 20:21

This site provided with the assistance of the Davis Community Network.