You are here: Home Sách đã xuất bản Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2) 40. Rửa tội theo Đạo Mormon
Document Actions

Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2)

40. Rửa tội theo Đạo Mormon

Kính thưa cha,

Con theo Công Giáo từ nhỏ. Đến năm 1980 con vượt biên sang Úc thì gặp những người theo đạo Mormon. Họ đến nhà dạy Anh Văn cho con. Sau đó, con đi nhà thờ Mormon và chịu rửa tội ở nhà thờ Mormon (dù trước đó con có nói họ là con rửa tội ở nhà thờ Công Giáo rồi).

Con càng ngày càng sáng mắt nên cách đây một năm con không đi theo Mormon nữa. Tuy nhiên con cũng không đi nhà thờ Công Giáo nữa vì gia đình con ở VN biên thư nói khi theo Mormon con đã bị Tòa Thánh kết vạ tuyệt thông. Vạ tuyệt thông là gì? Làm sao con có thể gỡ ra để quay về với Giáo hội. Con có thể chịu phép Rửa tội lại không?

Francis Nguyễn Sydney

********

Kính gửi anh Francis Nguyễn

Như trong thư anh viết, anh đã rửa tội theo đạo Mormon (với lời lẽ như anh trình bày, thì anh đã không bị ép buộc nhưng tự do chấp thuận việc rửa tội này) và giờ đây anh muốn quay về với Giáo Hội Công Giáo là Giáo Hội anh đã được nhận vào khi lãnh nhận Bí tích rửa tội trước kia khi còn nhỏ.

Qua việc rửa tội trong giáo phái Mormon, anh đã bị án Vạ tuyệt thông tiền kết (xin đọc thêm phần sau). Nếu thật sự anh muốn quay về với Giáo Hội Công giáo, anh hãy đến với Cha Sở nơi anh ở, trình bày với ngài về hoàn cảnh của anh, xin ngài giúp anh liên lạc với Bản Quyền để giải Vạ, sau đó lãnh nhận Bí tích Hòa Giải (đi xưng tội) và bắt đầu sống cuộc sống đạo, lãnh nhận các Bí tích khác như trước kia. Anh đã bị vạ theo qui định của điều luật 751 về những vạ tiền kết, lạc giáo, bội giáo hay ly giáo: “Gọi là lạc giáo khi cố chấp phủ nhận, sau khi đã chịu phép rửa tội, hay nghi ngờ một chân lý phải tin nhận theo đức tin thần linh và Công Giáo; gọi là bội giáo nếu chối bỏ toàn bộ đức tin Kitô giáo; còn ly giáo là từ chối sự tùng phục Đức Giáo Hoàng hay từ chối sự hiệp thông với các phần tử của Giáo Hội đang thụ quyền Ngài.”

Nhân tiện đây, cũng xin được viết vài hàng về giáo phái Mormon và Vạ Tuyệt thông.

1. Giáo phái Mormon: Do ông Joseph Smith thành lập tại Manchester, New York, Hoa kỳ năm 1830 sau khi cho rằng ông được thị kiến. Qua thị kiến này, ông nhận được một quyển Kinh Thánh và một quyển sách khác mà ông gọi là Sách Mormon. Năm 1843, Smith lại nhận thêm một thị kiến khác. Qua thị kiến này, những người theo Mormon được có quyền có nhiều vợ. Năm 1844, Smith bị thảm sát lúc mới 39 tuổi. Người thừa kế là ông Brigham Young đã di chuyển trụ sở của giáo phái về Salt Lake, Utah năm 1847. Việc đa thê của giáo phái đã đưa tới những xung đột nặng nề với hiến pháp của chính quyền Hoa kỳ mãi đến năm 1980, sau khi giáo phái đồng ý tuân thủ luật pháp Hoa kỳ trong việc một vợ một chồng.

Giáo phái Mormon đặt nặng về việc truyền bá thu nhận thêm hội viên tại Hoa kỳ và nhiều nơi trên thế giới. Mỗi một hội viên của giáo phái buộc phải bỏ ra hai năm để truyền giáo, phải tự mình đài thọ mọi thứ phí tổn trong hai năm này và hằng năm buộc phải đóng một phần mười lợi tức của mình cho giáo quyền. Giáo phái do đó làm chủ nhiều cơ sở trên thế giới. Hiện nay, giáo phái có khoảng chừng 2 triệu rưỡi tín đồ.

2. Vạ Tuyệt Thông (Excommunicatio) là một biện pháp chế tài Giáo Hội áp đặt trên các tín hữu sau một hay nhiều hành vi vi phạm nặng nề luật lệ của Giáo Hội. Vạ Tuyệt thông trục xuất người bị án ra khỏi cộng đồng dân Chúa và không cho phép họ được tham dự, cử hành hay lãnh nhận một số các Bí tích. Vì Vạ Tuyệt thông không phải là Thiên luật (luật của Chúa) mà là Nhân Luật (luật của Giáo Hội), nên Vạ không ảnh hưởng đến mối liên hệ riêng rẽ giữa họ và Thiên  Chúa. Tuy nhiên, khó mà tưởng tượng được rằng một người bị Giáo Hội ra vạ tuyệt thông, không còn là một thành phần của Dân Chúa nữa mà vẫn còn nhận được ân sủng từ Thiên Chúa.

Vạ Tuyệt thông được chia ra làm hai loại: Vạ Tuyệt thông tiền kết (Latae sententiae) và Vạ Tuyệt thông hậu kết (Ferendae sententiae).

(a) Vạ tiền kết: là Vạ đã được ấn định cho một số tội. Ngay sau khi phạm, đương sự lập tức bị vạ, không cần Giáo Hội phải công bố. Theo Bộ Giáo luật hiện hành, hiện nay chỉ còn 7 loại vi phạm bị chế tài Vạ tiền kết.

(b) Vạ hậu kết: là Vạ đã được ấn định cho một số tội. Sau khi phạm, đương sự chưa lập tức bị vạ. Đương sự chỉ bị vạ sau khi Giáo Hội công bố. Theo Bộ Giáo luật hiện hành, hiện nay chỉ còn 2 loại vi phạm có thể bị chế tài với Vạ hậu kết.

Thân mến chúc anh sớm tìm được sự hòa giải với Thiên Chúa qua Giáo Hội và sống xứng đáng là người Công giáo.

by frjoe — last modified 2007-01-13 20:27

This site provided with the assistance of the Davis Community Network.