Skip to content. Skip to navigation
Personal tools
You are here: Home Sách đã xuất bản Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2) 42. Mùa Chay và việc ăn chay kiêng thịt
Sections
You are here: Home Sách đã xuất bản Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2) 42. Mùa Chay và việc ăn chay kiêng thịt
Document Actions

Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2)

42. Mùa Chay và việc ăn chay kiêng thịt

Kính gửi Cha Bùi Đức Tiến,

Con và vài người bạn đang bàn cãi nhau về Mùa Chay theo luật Công giáo Việt Nam, luật Công giáo Mỹ và luật Công giáo Canada.  Câu hỏi của tụi con là:

1. Luật của Hội thánh Công giáo có hợp nhất toàn cầu hay khác biệt tùy theo từng địa phương?

2. Trong Mùa Chay có hai ngày buộc phải ăn chay theo tuổi luật định là ngày thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh. Những ngày thứ Sáu trong Mùa Chay có buộc phải kiêng thịt không hay luật này áp dụng tùy từng địa phương?

Phiền Cha giải đáp cho tụi con (mặc dầu cha đang cư ngụ tại Úc Châu). Mong thư trả lời của Cha lắm lắm.

Những người rắc rối bên ni Đại Tây Dương.

*********

Mến thăm những người bên kia Đại Tây Dương,

Hỡi những người rắc rối bên kia Đại Tây Dương, sau đây là giải đáp về Mùa Chay và việc ăn chay kiêng thịt:

Bộ giáo luật của Giáo Hội Công giáo ban hành năm 1983 (bộ luật hiện hành) là Bộ luật của Giáo hội hoàn vũ, có nghĩa là bộ luật áp dụng cho “cả và Giáo hội”, dù là ở Mỹ, Canada hay Việt Nam.

Khi tiến xa hơn về chi tiết của những tập tục cũng như cách sống của từng địa phương thì Giáo Hội trao nhiều quyền lắm cho Giám Mục và Hội đồng Giám Mục của địa phương. Chính vì vậy, chúng ta thấy có một vài những khác biệt (người Việt Nam công giáo giữ đạo tốt và ngày nay lại có dịp đi chu du khắp nơi trên toàn thế giới nên mới nhận ra được những khác biệt này - còn những người thuộc các sắc tộc khác, hoặc họ không có dịp đi như chúng ta, hoặc họ có đi, nhưng việc giữ đạo của họ không “rắc rối” như chúng ta - không “care” như chúng ta).

Như thế, bộ luật là bộ luật chung cho Giáo hội trong những điều căn bản (luật tòng nhân), còn những điều khác, Hội đồng Giám Mục hay các Giám Mục phải tùy theo phong tục tập quán và tình hình chính trị, kinh tế tại địa phương mà hành sử sao cho các linh hồn đạt được lợi ích thiêng liêng (luật tòng thổ). Hầu hết các luật là luật tòng nhân.

Tòng thổ là mình đi đến địa phương nào thì theo luật ở nơi đó. (Thí dụ: một người từ Mỹ qua Canada du lịch: Ở Mỹ không buộc kiêng thịt các ngày thứ sáu trong mùa Chay, nhưng ở Canada thì buộc. Như thế, người ấy phải theo luật ở Canada, vì đang ở trong lãnh thổ Canada - hay ngược lại)

Tòng nhân là buộc chính đương sự. (Thí dụ luật buộc tham dự dâng lễ ngày Chúa Nhật, luật xưng tội một năm một lần chẳng hạn, thì dù đi đâu, ở đâu, luật vẫn buộc phải tham dự Thánh lễ ngày Chúa Nhật hoặc xưng tội một năm một lần)

Luật ăn chay, kiêng thịt trong hai ngày thứ tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh là luật tòng nhân.

Kính chúc một Mùa Chay với ít rắc rối hơn. Amen.

by frjoe — last modified 2007-01-13 20:31

This site provided with the assistance of the Davis Community Network.