Skip to content. Skip to navigation
Personal tools
You are here: Home Sách đã xuất bản Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2) 43. Quyền giải thích Giáo Luật
Sections
You are here: Home Sách đã xuất bản Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2) 43. Quyền giải thích Giáo Luật
Document Actions

Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2)

43. Quyền giải thích Giáo Luật

Kính thưa Cha.

Hiện nay con đang gặp một điều làm cho chúng con hoang mang. Đó là: Giáo Luật về Bí tích Hôn phối. Chúng con có một người bạn đã đọc cuốn Thắc Mắc và Giải Đáp về Giáo Luật Hôn Phối do Cha viết và hiện cũng có trên Internet. Đoạn nói về hôn phối giữa một người Công giáo và một người bên lương. Nơi trang 14: Cha viết:

- Phép cưới là hôn phối được cử hành chung với Thánh Lễ, có nghĩa là cử hành hôn phối đồng thời dâng Thánh lễ kèm theo.

- Bí tích hôn phối là hôn phối cử hành trong nhà thờ giữa hai người đã rửa tội theo nghi thức đạo Công giáo. Hai người đã rửa tội trong giáo phái Kitô giáo khác mà cử hành hôn phối dân sự, thì hôn phối này cũng được kể là Bí tích. Hôn phối cử hành giữa một người rửa tội và một người chưa rửa tội không được gọi là Bí tích. Hôn phối cử hành giữa hai người chưa bao giờ rửa tội cũng không được gọi là Bí Tích.

Nơi trang 26 Cha viết:

-Hôn phối giữa một người Công giáo và một người chưa bao giờ rửa tội dù cử hành trong nhà thờ vẫn không phải là Bí tích hôn nhân, nhưng thành sự. Anh bạn của chúng con đưa ra Giáo luật của Giáo Hội hoàn vũ điều 1125 như sau: “Nếu có lý do chính đáng và hợp lý, Bản Quyền Sở tại có thể ban phép ấy; tuy nhiên đừng nên ban phép khi chưa hội đủ những điều kiện sau đây:

1.- Bên Công giáo phải tuyên bố sẵn sàng xa tránh mọi nguy cơ làm tổn thất đức tin, và hứa thành thật sẽ làm hết mọi sự có thể để con cái được rửa tội và giáo dục trong Giáo Hội Công giáo.

2.- Vào lúc thuận lợi, phải cho bên kia biết những lời hứa mà người Công giáo phải giữ, để chính họ được thực sự ý thức về lời hứa và bổn phận của bên Công giáo.

3.- Cả hai bên phải được giáo huấn về các mục đích và đặc tính cốt yếu của hôn phối, và không bên nào được loại bỏ các điều ấy.”

Thưa Cha, người bạn chúng con dựa vào những chữ “ban Phép ấy” và bảo rằng đó chính là Bí tích hôn phối. Nhưng trong trường hợp này thì chỉ có người Công giáo được Bí tích mà thôi (Bí tích Hôn phối đơn phương)

Hiện nay chúng con rất là hoang mang, chúng con xin Cha chỉ bảo cho chúng con biết “ban phép ấy”. Chữ  “ấy” trong điều 1125 của Giáo luật hoàn vũ có nghĩa là gì?

Chúng con cám ơn Cha.

Nguyễn Thiện Phước (Melbourne  - Australia).

********

Thăm anh Phước,

Tôi xin được giải đáp cho anh như sau:

Giáo luật điều 1055§2 qui định rằng: "Bởi vậy, giữa những người đã chịu phép rửa tội, không thể có khế ước hôn phối hữu hiệu nếu đồng thời không phải là Bí tích.". Như thế đã quá rõ rằng giữa hai người đã được rửa tội trong Giáo Hội Công giáo, hôn phối của họ nếu được cử hành theo qui định của Giáo luật thì đó phải là Bí tích hôn phối. Còn hôn phối giữa hai người đã được rửa tội nhưng không thuộc Giáo Hội Công giáo khi cử hành cũng là Bí tích, dù không được cử hành theo thể thức Giáo Hội đòi. Lý do đơn giản là vì họ không bị chi phối, bó buộc bởi Giáo luật của Giáo Hội Công giáo (về việc họ không phải cử hành theo thể thức do Giáo Hội ấn định)

Trong Giáo Hội Công giáo không có một loại Bí tích hôn phối nào được gọi là Bí tích hôn phối đơn phương cả. Hôn phối là một giao ước, và hễ là giao ước thì phải có ít là hai thành phần. Không thể có một giao ước nào là giao ước đơn phương.

Việc anh hay người bạn của anh "hoang mang" cũng dễ hiểu thôi, vì anh hay người bạn của anh tự cho rằng mình có quyền giải thích luật của Giáo Hội, rồi dựa vào ba chữ "ban phép ấy", bảo rằng "ấy" là Bí tích hôn phối. Rồi đi xa hơn nữa đặt thêm một loại "Bí tích Hôn phối đơn phương" cho Giáo Hội.

Quyền giải thích Giáo luật là do Ủy Ban Giải thích Giáo Luật được chỉ định do Tòa Thánh. Hơn nữa, cả Bộ giáo luật anh hay người bạn anh chỉ đọc có một điều luật thôi. Còn những điều khác anh hay người bạn anh bỏ qua, hoặc vì không muốn đọc, hoặc vì một lý do nào khác.

Để hiểu được ba chữ "ban phép ấy" trong điều 1125, anh hay người bạn của anh phải đọc thêm ít là một điều luật trước đó, điều 1124: "Nếu không có phép minh thị của nhà chức trách có thẩm quyền, hôn phối bị cấm chỉ giữa hai người đã rửa tội mà một người đã được rửa tội trong Giáo hội Công giáo, hoặc đã được nhận vào Giáo Hội Công giáo sau khi rửa tội và chưa công khai bỏ Giáo Hội Công giáo, với một người thuộc về một Giáo Hội hay giáo đoàn không hiệp thông hoàn toàn với Giáo Hội Công giáo.". Sau đó anh hay người bạn anh mới nên đọc điều 1125: "Nếu có lý do chính đáng và hợp lý, Bản Quyền Sở tại có thể ban phép ấy;tuy nhiên..."

Chữ "ấy" ở điều luật 1125 là phép chuẩn khác đạo (Dispensation of Disparity of Worship), cho phép một người Công giáo được kết hôn với một người chưa bao giờ rửa tội đã được đề cập đến nơi điều 1124.

Xin khuyên anh một điều ở đây là không nên dựa vào một điều hay một câu của Bộ Giáo luật, rồi bảo là thế này, bảo là thế kia nguy hiểm lắm, dễ gây hoang mang lắm. Nếu làm như vậy được, thì chỉ cần có Bộ Giáo Luật trong tay là một người đã có thể trở thành chuyên viên giáo luật rồi. Sách của tôi cũng vậy, anh chỉ trích dẫn chỗ này một câu, chỗ kia một câu, thiếu đầu thiếu đuôi, dễ khiến cho người khác hiểu lầm và dễ gây hoang mang cho chính mình và cho người khác.

Kính mong anh đừng tự tạo cho mình những hoang mang vô cớ. Kính.
by frjoe — last modified 2007-01-13 20:37

This site provided with the assistance of the Davis Community Network.