Skip to content. Skip to navigation
Personal tools
You are here: Home Sách đã xuất bản Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2) 44. Rước lễ nhiều lần trong ngày.
Sections
You are here: Home Sách đã xuất bản Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2) 44. Rước lễ nhiều lần trong ngày.
Document Actions

Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2)

44. Rước lễ nhiều lần trong ngày.

Kính gửi Cha Bùi Đức Tiến,

Con và vài người bạn bàn cãi nhau nữa. Nhưng lần này về vấn đề rước lễ. Câu hỏi của tụi con là:

1. Tụi con nghe nói luật buộc giữ chay một giờ trước khi rước lễ không còn giữ nữa. Điều đó có đúng hay không?

2. Mỗi người được rước lễ bao nhiêu lần trong ngày? Trong trường hợp có nhiều Thánh Lễ một ngày với ý nguyện khác nhau như khi đi hành hương. Chẳng hạn như, Thánh Lễ chiều thứ Bảy là lễ  Mình Thánh Chúa, Thánh Lễ sáng Chúa Nhật là lễ Mẹ Lên Trời, và lễ chiều là lễ Các Thánh Tử Đạo chẳng hạn, mỗi người được rước lễ bao nhiêu lần trong ngày đó?

Có lần con đọc được những câu Giải Đáp về Hôn Phối rất hay của cha trong Internet, nhưng nay con quên mất địa chỉ đó rồi "Nếu cha còn nhớ", xin cha cho con địa chỉ đó.

Phiền cha giải đáp cho tụi con.  Xin cha viết bằng chữ  VietNet cho tụi con dễ đọc.  Mong thư trả lời của cha lắm lắm!!! 

Kính chúc cha một mùa Chay "ăn lạt ngon miệng"

Những người rắc rối bên ni Đại Dương.

********

Giải đáp cho những người rắc rối bên kia Đại Tây Dương

1. Về việc giữ chay một giờ trước khi rước lễ vẫn còn là luật trong Giáo Hội. Giáo luật điều 919 qui định rằng: Ai muốn rước lễ phải kiêng ăn và uống, chỉ trừ nước lã và thuốc men, ít là một giờ trước khi rước lễ...

2. Có ba điều kiện để được rước lễ: (1) Không có tội trọng, (2) Có ý ngay lành và (3) giữ chay một giờ trước khi rước lễ. Để giải thích việc giữ chay một giờ trước khi rước lễ, các nhà chú giải đã giải thích như sau: Giả sử như chỉ có hai điều kiện (1) và (2) thôi, thì trong Thánh lễ, khi thấy một người không rước lễ, người ta có thể khẳng định rằng: người ấy hoặc có tội trọng, hoặc ít là không có ý ngay lành. Nếu thêm điều kiện (3), thì người ta có thể giải thích rằng người ấy không có tội trọng, ý của họ cũng ngay lành, nhưng vì họ vừa uống một ly nước chanh, nên họ không rước lễ được. Tránh cho họ bị nghi ngờ là họ có tội hay có ý xấu.

3. Việc rước lễ bao nhiêu lần trong ngày được giải thích trong điều luật 917 của Bộ Giáo luật hiện hành: “Ai đã rước lễ rồi thì có thể rước lễ một lần nữa trong ngày đó, nhưng chỉ ở trong Thánh lễ mà họ tham dự.”. Từ ngữ “một lần nữa” đã được Ủy Ban Chú Giải Giáo Luật của Tòa Thánh giải thích chính thức ngày 11/6/1964: “chỉ một lần nữa thôi” (Công Báo Tòa Thánh 1984, trang 746). Như vậy, rõ ràng là mỗi tín hữu chỉ được rước lễ hai lần là tối đa trong cùng một ngày trong hai Thánh lễ họ tham dự. Như trường hợp chị đưa ra đó thì rõ ràng là chiều thứ Bảy, rước lễ một lần và ngày Chúa Nhật hai lần (It's perfect)

Về việc các câu giải đáp thắc mắc của tôi mà chị đề cập là cuốn sách “Thắc Mắc và Giải Đáp Giáo Luật về Hôn phối” xuất bản năm 1997, được đưa lên Internet tháng 9/97. Muốn đọc, chị chỉ cần vào VietCatholic.net, đến phần Sách Thắc Mắc và Giải Đáp Giáo Luật về Hôn phối của Lm. J. Bùi Đức Tiến, thì chị sẽ đọc được những thắc mắc, giải đáp này.

Kính chúc chị và các anh chị em hay “cãi nhau” hơn tí nữa để mà học và sống đạo. Xin thương đến kẻ tu hành này mà cầu cho một kinh trong Mùa Chay. Amen.

by frjoe — last modified 2007-01-13 20:40

This site provided with the assistance of the Davis Community Network.