Skip to content. Skip to navigation
Personal tools
You are here: Home Sách đã xuất bản Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2) 50. Chữ “Rev.” trước tên của các Linh mục.
Sections
You are here: Home Sách đã xuất bản Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2) 50. Chữ “Rev.” trước tên của các Linh mục.
Document Actions

Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2)

50. Chữ “Rev.” trước tên của các Linh mục.

Kính gởi Cha Bùi Đức Tiến,

Con xin hỏi Cha chữ “Rev.” mà con coi trong lịch Phụng vụ Công giáo Việt Nam. Con thấy quý Soeurs, Sisters được viết tắt là “Sr.”. Còn quý Cha được viết tắt là “Rev.”. Vậy xin Cha vui lòng giải đáp cho con chữ “Rev.” là viết tắt của chữ gì? Tại sao các Đức Giám Mục lại không có chữ nào viết tắt trước tên của các Ngài mà quý Cha lại có chữ “Rev.”?

Con xin cảm ơn Cha.

Liên Phan - Melbourne

******

Thăm Chị Liên Phan. Xin lỗi đã “phúc đáp” thư của chị chậm trễ.

Rev. là viết tắt của chữ Reverend hay Reverence trong tiếng Anh, nguyên gốc từ Latin “reverentia” dịch nôm na ra trong ngôn ngữ Việt Nam có nghĩa là “người đáng trọng kính”.

Theo lịch sử lâu đời của sinh hoạt tại Âu châu (các vùng dùng Anh ngữ), nơi phát xuất ra thói quen này, khởi sự, người ta thấy có bốn loại người được kể là “người đáng kính trọng” khi nhắc tới tên họ (có kèm chữ Rev.) được liệt kê như sau: (1) Những người là cha là mẹ lớn tuổi trong gia đình; (2) Những người được nắm giữ các chức vị thế quyền trong xã hội; (3) Các Đức Giáo Hoàng, Hồng Y, Giám mục, Linh mục hay Phó tế; (4) Những tu sĩ cao tuổi v. v... Có khi người ta còn dùng chữ Reverend trước một vài địa danh linh địa nữa.

Theo thời gian, dần dần trở thành thói quen trong Giáo Hội Công giáo (chỉ trong Giáo hội thôi, còn trong các lãnh vực xã hội khác, người ta đã dùng những từ khác), để phân biệt các giới chức trong các phẩm trật khác nhau trong Giáo hội Công giáo, người ta dùng từ “Holy Father” khi đề cập đến Đức Giáo Hoàng; từ “Excellency” cho các vị Hồng Y; từ “The Most Reverend” được đặt trước tên các Tổng Giám mục và Giám mục và từ “Reverend”, viết tắt là Rev. trước tên những vị có chức Phó tế và chức Linh mục. Hiện nay, trong thế giới của những người nói tiếng Anh, một linh mục thường được nhắc đến với một tên đầy đủ: Reverend Father Nguyễn Văn ... hay viết tắt là Rev. Fr. Nguyễn Văn ...

Nhân tiện cũng nên đề cập đến việc viết thư cho các đấng trong tiếng Anh như sau:

Kính thưa Cha, (Dear Father,); Kính thưa Đức Cha, (My Lord,); Kính thưa Đức Tổng Giám Mục (Your Grace,); Kính thưa Đức Hồng Y (Your Excellency,); Kính thưa Đức Giáo Hoàng (Holy Father,).

Kính chúc chị vui vẻ và bình an trong Chúa.

by frjoe — last modified 2007-01-13 20:57

This site provided with the assistance of the Davis Community Network.