Skip to content. Skip to navigation
Personal tools
You are here: Home Sách đã xuất bản Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2) 51. Tôi trung không thờ hai Chúa!
Sections
You are here: Home Sách đã xuất bản Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2) 51. Tôi trung không thờ hai Chúa!
Document Actions

Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2)

51. Tôi trung không thờ hai Chúa!

Kính gửi Cha Bùi Đức Tiến,

Lời đầu, con kính chúc Cha luôn được hồn an xác mạnh, và tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần.

Cha kính, con có thấy một vài gia đình Công giáo mà trước cửa chính của nhà họ lại treo hình bát quái. Con hỏi thì họ cho biết như vậy là để “trừ tà, trừ xui xẻo” do căn nhà đối diện đem đến. Theo con nghĩ đã là người Công giáo theo Chúa thì mọi việc đều tín thác vào Chúa. Thưa Cha, họ tin như vậy có phải là tin vơ thờ quấy hay không? Và họ có làm gương mù cho người khác hay không? Trước cửa nhà họ có treo hình bát quái, trong xe hơi họ treo tràng hạt!!! Con thấy bát nháo làm sao ấy; và là người Công giáo, con thấy người cùng đạo lại làm chuyện ấy, con có nên khuyên họ “Tôi trung không thờ hai Chúa” không? hay cứ để họ làm theo ý họ vì hồn ai nấy giữ.

Con kính mong Cha giải đáp cho con.

T. Nguyễn, Avondale Heights

*******

Anh T. Nguyễn thân mến,

Tôi thông cảm phản ứng của anh khi anh nhìn thấy hình bát quái treo trước cửa chính của một căn nhà mà người theo đạo công giáo làm chủ và đang sinh sống ở trong căn nhà đó. Hỏi người chủ thì được trả lời, treo như vậy là để trừ tà, trừ xui xẻo. Rồi anh thấy trong xe của họ lại có một chuỗi tràng hạt ... Quả thật, nó có vẻ “bát nháo làm sao ấy” theo như anh đã viết. Không biết anh có ý định hỏi họ xem treo tràng hạt trong xe như vậy để làm gì không?

Thắc mắc chính của anh ở đây là anh có nên khuyên họ “Tôi trung không thờ hai Chúa” không? Hay là cứ để họ làm theo ý họ, vì hồn ai nấy giữ...

Tôi xin được chia sẻ với anh vài điểm ngắn gọn như sau:

Có ba cấp độ trong tiến trình của một con người hướng tới tôn giáo: (1) đầu tiên là chấp nhận; (2) thứ đến là tín ngưỡng và (3) cuối cùng là đức tin, là đạo.

Ở mức độ chấp nhận (1), ta có thể kể tới các việc thuộc lãnh vực văn hóa dân gian như lễ hội, tập tục, huyền thoại. Trong việc này phải kể tới những điều mọi người chấp nhận mà không đi ngược lại đức tin công giáo như đốt pháo để đuổi tà ma vào đêm giao thừa; không quét nhà vào ngày Nguyên Đán; khi “hắt xì hơi” bảo rằng có người nhắc v. v... Những việc thuộc lãnh vực văn hóa dân gian không ảnh hưởng tới đức tin và phần rỗi linh hồn.

Ở mức độ tín ngưỡng (2) (chấp nhận và ngưỡng mộ), ta có thể kể tới các việc thuộc lãnh vực văn hóa dân tộc như khi mọi người Việt Nam gọi Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là Đức Thánh Trần và đúc tượng ông đặt giữa thành phố (ông cũng được đặt làm “quan thày” của Hải quân Việt Nam); thánh Gióng, thánh Quan Vũ (Quan Vân Trường trong Tam Quốc Chí) là những câu chuyện huyền thoại, bắt nguồn từ văn hóa dân tộc. Đi xa hơn, những người thợ hồ, thợ xây, thợ hớt tóc, buôn bán thương gia, có những vị “quan thầy” của họ (như Lỗ Ban là “quan thầy” của những người thợ mộc chẳng hạn - đến ngày kỷ niệm, những bác thợ mộc cũng nhắc nhở, cúng kiến, rồi sau đó có một bữa nhậu..). Những người buôn bán có cửa tiệm thường có một “ông hộ pháp” để đâu đó trong cửa tiệm của họ. Hỏi thì họ bảo rằng “ông hộ pháp” là “quan thày” của những người buôn bán... Những chấp nhận và ngưỡng mộ này tưởng cũng không phải là yếu tố quan trọng nguy hại cho đức tin công giáo và phần rỗi linh hồn.

Có thể có người gọi những sinh hoạt này là đạo, nhưng từ ngữ đạo ở đây hiểu theo cách nói đạo có tính cách xã hội, chứ không hiểu theo cách nói tôn giáo. Nếu người Công giáo hiểu những việc này theo tính cách tôn giáo thì thật là “bát nháo” và làm gương mù cho người khác.

Vì các việc làm trên dù thuộc lãnh vực chấp nhận hay tín ngưỡng, mà có liên hệ thực đến phần tâm linh và tâm thức thì phải kể là cần phải xét cho kỹ càng, bởi vì khi một chấp nhận hay ngưỡng mộ kèm theo yếu tố tâm linh và tâm thức thì chấp nhận hay ngưỡng mộ đó trở thành (3) niềm tin tôn giáo, và niềm tin tôn giáo, theo giáo huấn của Giáo hội công giáo thì có liên can đến phần rỗi linh hồn.

Bây giờ tôi xin trả lời anh có nên nói với họ không hay cứ để hồn ai nấy giữ?

Tôi xin thưa là nếu được, anh có thể tạo một dịp nào đó tặng họ số báo anh đang cầm trên tay và sau đó cầu nguyện để xin cho họ đọc phần giải đáp này.

Thân chúc anh luôn bình an.

by frjoe — last modified 2007-01-13 21:00

This site provided with the assistance of the Davis Community Network.