Skip to content. Skip to navigation
Personal tools
You are here: Home Sách đã xuất bản Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2) 52. Ăn chay, ăn đồ cúng, bái lạy...
Sections
You are here: Home Sách đã xuất bản Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2) 52. Ăn chay, ăn đồ cúng, bái lạy...
Document Actions

Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2)

52. Ăn chay, ăn đồ cúng, bái lạy...

Kính gửi Cha Bùi Đức Tiến,

Con là M. Nguyễn, có một vài thắc mắc xin Cha chỉ dẫn bằng cách trả lời trên Nguyệt san Dân Chúa hoặc bằng cách thức nào cũng được, theo cách nào Cha thấy tiện.

1. Hội Thánh hiện còn kiêng thịt ngày thứ sáu không?

2. Một năm ăn chay, kiêng thịt vào những ngày nào, và bao nhiêu ngày?

3. Ông bà cha mẹ qua đời, con cái có được phép quì lạy trước linh cửu không? (không có tổ chức theo như các nghi lễ của tôn giáo khác chỉ quì lạy để tỏ lòng biết ơn mà thôi).

4. Có được phép ăn đồ cúng không? Nếu không? Tại sao?

5. Muốn tìm mua một quyển Giáo lý Công giáo (sách phần) bằng Việt ngữ và một Bộ Cựu Ước và Tân Ước ở đâu?

6. Có quyển sách nào nói riêng về tiểu sử và cuộc đời của Đức Mẹ?

Con cám ơn Cha đã có thì giờ dành cho thư của con. Kính chúc Cha luôn được nhiều hồng ân của Thiên Chúa.

M. Nguyễn

********

Kính thăm Ông M.

Tôi xin chia sẻ với ông về những điểm ông đề cập trong thư:

1. Hội Thánh hiện còn kiêng thịt ngày thứ sáu không? và 2. Một năm ăn chay, kiêng thịt vào những ngày nào, và bao nhiêu ngày?

Hiện nay, theo Bộ Giáo Luật hiện hành, việc ăn chay và kiêng thịt được qui định như sau:

"Vào các ngày thứ sáu, nếu không trùng với ngày lễ trọng, thì phải giữ việc kiêng thịt hay kiêng một thức ăn khác theo Hội Đồng Giám Mục đã quy định. Vào ngày thứ tư Lễ Tro và ngày thứ sáu Tuần Thánh kính nhớ sự Thương Khó và Tử Nạn của Chúa Giêsu Kitô, phải giữ việc kiêng thịt và ăn chay.". (Điều.1251)

"Luật kiêng thịt buộc những người đã 14 tuổi trọn. Luật ăn chay buộc hết mọi người đã đến tuổi trưởng thành cho tới lúc bắt đầu 60 tuổi. Tuy nhiên, các Chủ chăn và các phụ huynh phải lo dạy cho các em chưa đến tuổi buộc ăn chay và kiêng thịt để chúng hiểu biết ý nghĩa đích thực của việc thống hối.". (Điều.1252)

Những người đã được 14 tuổi trọn phải giữ luật kiêng thịt (theo cách tính tuổi giáo luật qui định), Những người trong khoảng từ 18 tuổi trọn đến 59 tuổi trọn phải giữ luật ăn chay. Tuy nhiên, Giáo Hội khuyến khích cả những tín hữu khác, dù không trong hạn tuổi qui định trên, nếu có thể được, cũng nên giữ luật ăn chay và kiêng thịt trong những khoảng thời gian đã qui định. "Hội Đồng Giám Mục có thể xác định rõ rệt hơn việc giữ chay và kiêng thịt, cũng như thay thế chúng cách toàn phần, hay từng phần bằng những hình thức thống hối khác, nhất là bằng những việc từ thiện và đạo đức.". (Can.1253)

3. Ông bà cha mẹ qua đời, con cái có được phép quì lạy trước linh cửu không?

Trong mười điều răn của Chúa, ba điều răn đầu qui định về liên hệ giữa con người và Thiên Chúa. Bảy điều răn sau qui định về sự liên hệ giữa con người và con người. Những người đầu tiên quan trọng nhất đối với một người khác là ông bà, cha mẹ, những đấng sinh thành dưỡng dục chúng ta và chúng ta có bổn phận thảo hiếu và kính mến. Khi các ngài còn sống, chúng ta hãy vâng lời, phụng dưỡng. Khi các ngài quá vãng, chúng ta hãy nhớ ngày cúng kỵ, giỗ chạp để cầu nguyện cho các ngài và giáo dục con cái biết việc phụng kính cha mẹ.

Tùy theo phong tục, văn hóa và tập quán của từng dân tộc, cách thức thể hiện lòng thảo kính này được diễn tả khác nhau. Tự bản chất, xét theo văn hóa dân tộc, mỗi người Việt Nam đều theo đạo “thờ cúng ông bà”. Vì thế, việc quì lạy để tỏ lòng biết ơn là việc nên làm và làm với ý hướng như ông đã nhấn mạnh trong thư: không tổ chức theo như các nghi lễ của tôn giáo khác, chỉ quì lạy để tỏ lòng biết ơn mà thôi.

4. Có được phép ăn đồ cúng không? Nếu không? Tại sao?

Ngày nay, không còn phân biệt việc ăn uống này nữa.

5. Muốn tìm mua một quyển Giáo lý Công giáo (sách phần) bằng Việt ngữ và một Bộ Cựu Ước và Tân Ước ở đâu?

Những cuốn sách này, ông có thể hỏi ở các nhà sách Việt Nam ở Úc, nhất là các nhà sách Công giáo hay tại các nơi có Cộng đồng Công giáo Việt Nam. Dễ hơn nữa là ông có thể gửi mua tại Việt Nam (ngày nay người ta đi đi về về Việt Nam thường lắm)

6. Có quyển sách nào nói riêng về tiểu sử và cuộc đời của Đức Mẹ?

Các sách vở viết về Đức Mẹ nhiều lắm, trải qua hai ngàn năm lịch sử của Giáo Hội Công giáo. Tuy nhiên, nếu hiểu nghĩa nhóm từ “tiểu sử và cuộc đời” như một cuốn sách viết về tiểu sử và cuộc đời (biography) của một nhân vật thì tôi e rằng không có, đơn giản là vì không ai biết về tiểu sử của Đức Mẹ một cách rõ ràng đến thế. Một cách chung, các sách vở viết về Đức Mẹ gói ghém trong vai trò của Đức Mẹ trong công cuộc đồng công cứu chuộc, các nhân đức trong đời sống và con đường tu đức của Đức Mẹ hoặc về vai trò “cầu bầu” của Đức Mẹ trong đời sống đức tin của chúng ta, còn về phần tiểu sử thì rất...khiêm nhường. Khiêm nhường cũng là một nhân đức tuyệt vời trong đời của Mẹ.

Kính chúc ông luôn nhận được dồi dào hồng ân Thiên Chúa.

by frjoe — last modified 2007-01-13 21:02

This site provided with the assistance of the Davis Community Network.