Document Actions

Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2)

54. Xuất tu

Kính gửi Cha Bùi Đức Tiến,

Kính thưa cha, trước nhứt con xin Chúa và Mẹ Maria luôn gìn giữ và ban cho cha dồi dào sức khỏe để cha tiếp tục làm việc của cha.

Con muốn hỏi cha một điều: Con nghe mẹ con nói là có trường hợp là một linh mục đã làm cha rồi, nhưng sau đó lại yêu thương một vị sơ, rồi hai người bỏ dòng đi ở chung với nhau không làm linh mục và sơ nữa.

Câu hỏi của con thắc mắc là nếu mà hai người đã khấn trọn đời làm linh mục và làm sơ rồi, sao nay lại yêu thương nhau. Thì khi hai người ở với nhau đó và đã thất hứa với Chúa có lỗi gì với giáo hội vậy cha?

Nhiều khi con viết tiếng Việt Nam không có rành, nếu cha không hiểu thì cha hỏi lại con nha! Cám ơn cha.

Con, Jennifer.

*********

My dear Jennifer,

Đọc thư, cha đoán rằng Jennifer còn ít tuổi lắm, thế mà đã siêng năng đọc báo đạo. Chắc Chúa cảm động lắm mỗi lần Jennifer đọc báo viết về Chúa và về Giáo hội.

Sao mà Jennifer thắc mắc chi những chuyện người lớn khó trả lời vậy? Khó cho cha là vì nếu cha viết như viết cho một cô bé thiếu nhi thì sợ rằng không diễn tả được hết ý của vấn đề, còn nếu cha viết như viết cho một người lớn với những từ ngữ tiếng Việt cặn kẽ thì lại sợ rằng Jennifer không hiểu. Thôi cha cố gắng sử dụng ơn Chúa và Mẹ Maria hết sức làm việc của cha trong trường hợp này để chia sẻ với Jennifer như sau:

Linh mục hay những người đi tu (nữ tu hay sơ) là những con người đang sống trong thân xác con người.

Mặc dù linh mục hay sơ đã khấn hứa sống độc thân hay thanh khiết suốt đời, nhưng vì yếu đuối, nên họ đã không đi hết được con đường họ đã chọn khi họ bỏ dòng đi ở chung với nhau không làm linh mục và làm sơ nữa.

Trong trường hợp hai người linh mục và sơ đi ở chung với nhau như vậy, họ đã thất hứa với Chúa, đã lỗi Lời Khấn hứa sống độc thân hay thanh khiết trọn đời. Khi họ có lỗi với Chúa thì họ cũng có lỗi với Giáo hội, hoặc họ làm hư Bí tích Truyền Chức Thánh hoặc họ lỗi Lời Khấn theo luật Giáo hội qui định.

Lầm lỗi này họ có thể chuộc lại được, nếu trong đời sống hôn nhân của họ sau này (sau khi họ đã xin phép chuẩn và thực hiện hôn phối) họ cố gắng sống tốt và dạy dỗ con cái nên người.

Chắc cha không cần hỏi lại Jennifer về lá thư Jennifer đã viết, cha hiểu và cha hy vọng Jennifer chấp nhận một vài giải thích đơn giản trên và cầu nguyện cho những người đã rơi vào hoàn cảnh này.

Xin Chúa chúc lành cho Jennifer.

by frjoe — last modified 2007-01-13 21:06

This site provided with the assistance of the Davis Community Network.