You are here: Home Sách đã xuất bản Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2) 57. Hội Đồng Giáo Xứ
Document Actions

Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2)

57. Hội Đồng Giáo Xứ

Kính thăm Cha,

Con là một giáo dân, con đã từ lâu tham gia vào một vài công việc trong họ đạo nơi con đang sinh sống. Con cũng là thành viên của Hội Đồng Giáo xứ, nhưng cũng từ lâu con thắc mắc về công việc này. Xin Cha cho con hỏi:

- Trong lịch sử Giáo Hội, Hội Đồng Giáo xứ có từ lúc nào?

- Trách nhiệm chính của Hội Đồng Giáo xứ theo Giáo luật là gì?

Vì từ lâu, con cứ nghe là Hội Đồng Giáo xứ là một ví dụ cho việc giáo dân tham gia vào việc điều hành của Giáo hội. Nhưng con thấy mỗi nơi tổ chức mỗi khác, vì vậy không biết hỏi ai cho rõ hơn để giải tỏa những thắc mắc của mình.

Kính chúc Cha được nhiều ơn Chúa và bình an.

Kính thư,

Nguyên.

**********

Kính thăm anh Nguyên,

Đọc qua thư của anh, tôi nghĩ rằng cần phải trách anh một chút, về việc anh là thành viên của Hội Đồng Giáo xứ đã từ lâu mà anh không biết rõ ràng trách nhiệm của Hội Đồng Giáo xứ là gì! Tôi cũng không biết anh đang ở đâu, vì việc nơi ở của anh khá quan trọng trong việc chia sẻ với anh về vấn đề này, nên tôi chỉ chia sẻ với anh cách chung chung thôi (mỗi Hội đồng Giám mục hay mỗi Giáo phận có thể có những qui chế riêng về Hội Đồng Giáo xứ).

- Trong lịch sử Giáo hội, Hội Đồng Giáo xứ có từ lúc nào?

Năm 1960 Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII thiết lập Ủy Ban Giáo Hoàng về hoạt động tông đồ giáo dân. Hội Đồng Giáo xứ bắt nguồn từ sau Công đồng Chung Vaticanô II (1960 - 1964), đặt căn bản trên Sắc lệnh về Tông Đồ Giáo Dân (Apostolicam Actuositatem) là một trong 16 văn kiện của Công đồng.

Theo luật chung, Hội Đồng Giáo xứ không phải là một cơ chế bắt buộc phải có cho mỗi Giáo xứ. Tuy nhiên, Giám mục địa phương có thể bắt buộc mỗi Giáo xứ trong Giáo phận của ngài phải có Hội Đồng Giáo xứ. Chính vì vậy, qui chế Hội Đồng Giáo xứ được Giáo phận soạn thảo và ban hành trong nội vi của Giáo phận.

Phương cách thông thường nhất để có Hội Đồng Giáo xứ trong một Giáo xứ là giáo dân trong Giáo xứ tuyển lựa, bầu ra một nhóm người đại diện cho họ. Cha Xứ của một Giáo xứ luôn luôn là chủ tọa và là đầu của Hội Đồng Giáo xứ.

- Trách nhiệm chính của Hội Đồng Giáo xứ là gì?

Hội Đồng Giáo xứ là một tập hợp của một nhóm giáo dân trong Giáo xứ, đại diện cho mọi thành viên trong Giáo xứ, giúp Cha xứ chu toàn nhiệm vụ mục vụ và phụng vụ của ngài trong Giáo xứ.

Theo Giáo luật (điều 536) thì Hội Đồng Giáo xứ chỉ có nhiệm vụ tư vấn và được điều hành theo các qui luật Đức Giám mục Giáo phận ban hành.

Tưởng cũng nên nhắc ở đây là Hội Đồng Giáo xứ khác với Hội Đồng Tài chánh hay Ban tài chánh của Giáo xứ.

Kính chúc anh được nhiều ơn Chúa và hăng say trong công tác tông đồ giáo dân.

Thân kính,

by frjoe — last modified 2007-01-13 21:10

This site provided with the assistance of the Davis Community Network.