Skip to content. Skip to navigation
Personal tools
You are here: Home Ca Nguyện Thánh Ân (Paltalk) Chào Mừng Các Bạn
Sections
You are here: Home Ca Nguyện Thánh Ân (Paltalk) Chào Mừng Các Bạn
Document Actions

Chào Mừng Các Bạn

Ca Nguyen Thanh An Ca Nguyen Thanh An

Ca Nguyen Thanh An

Trong tình yêu Chúa Giêsu

Bác 5 chào mừng tất cả mọi thành viên của Ca Nguyện Thánh Ân

và các anh chị em đã, đang và sẽ có dịp sinh hoạt với Ca Nguyện Thánh Ân

Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

 

CA NGUYỆN THÁNH ÂN

Phong trào sống và cổ võ sống Chân Lý Lời Chúa

Ngày khởi sự: 4 tháng 1 năm 2002

Ngày Kính Bổn Mạng: Chúa Nhật Lễ Hiển Linh mỗi năm

(Toàn thể địa cầu hãy ca tụng Chúa)

 

 

 

Công đồng Vaticanô II khi đề cập đến việc truyền thông xã hội đã viết: “Một trong những mục đích chính của Công đồng là chiếu giãi ánh sáng Chúa Kitô tới muôn dân bằng việc rao giảng Phúc Âm” (Hiến chế Tín Lý về Giáo hội). Công đồng đã làm một cố gắng vĩ đại để cởi mở và đối thoại với thế giới. Phương tiện đắc lực nhất và hiệu quả nhất để rao giảng Phúc Âm và để đối thoại với thế giới là việc truyền thông xã hội.

Công đồng đã có một sắc lệnh riêng về vấn đề này, đó là Sắc Lệnh về Các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội (Inter Mirifica):

Các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội là những phát minh kỳ diệu về kỹ thuật mà tài năng con người, nhờ Thiên Chúa trợ giúp, đã khai thác được từ tạo vật....trổi vượt hơn cả là những phương tiện tự bản tính không những có liên hệ ảnh hưởng đến từng người mà là còn đến đại chúng và toàn thể xã hội nhân loại.. (IF 1)

Bộ Giáo luật hiện hành cũng có những qui định liên hệ đến việc truyền thông như sau: (1) Trong khi hành sử quyền lợi riêng của Giáo Hội để chu toàn phận vụ, các vị chủ chăn trong Giáo Hội hãy cố gắng sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội. (2) Chính các vị chủ chăn phải giải thích cho các tín hữu về bổn phận phải cộng tác để việc xử dụng các phương tiện truyền thông được hướng dẫn theo nhân bản và Kitô giáo. (3) Hết mọi tín hữu, nhất là những ai, bằng cách nào đó, tham gia vào việc tổ chức hay sử dụng các phương tiện ấy, phải lưu tâm cộng tác vào công việc mục vụ, để nhờ đó, Giáo hội chu toàn sứ mạng của mình cách đắc lực hơn. (điều luật 822)

Ðiều 823 qui định thêm: (1) Ðể bảo vệ sự nguyên truyền của các chân lý Ðức tin và của phong hóa, các vị chủ chăn trong Giáo Hội có quyền lợi và kiểm soát việc xử dụng các phương tiện truyền thông xã hội không phương hại đến Ðức tin và phong hóa của các tín hữu.

Ðiều 779: khuyến khích việc xử dụng các phương tiện để truyền bá giáo lý đức tin: Trong việc dạy giáo lý cần xử dụng tất cả các phương thế, dụng cụ sư phạm, và các phương tiện truyền thông xã hội xét thấy là hữu ích, ngõ hầu các tín hữu, có thể học hỏi đầy đủ hơn về giáo lý Công Giáo và đem ra thực hành chu đáo hơn.

                                                                                                                                                     *************                    

Trong lãnh vực voicechat qua paltalk, bên cạnh một vài rooms có chủ đề, phần lớn là tạp nhạp, đôi trường hợp là nhảm nhí và tục tằn nữa. Tuy nhiên, một số anh chị em tín hữu công giáo đã họp lại với nhau để sinh hoạt, hát thánh ca và cầu nguyện từ khoảng tháng năm, tháng sáu năm 2001. Nhóm có tên là Thánh Ca.

Linh mục Giuse Bùi Ðức Tiến (nick Bác 5) đã sinh hoạt với các anh chị em trong nhóm Thánh Ca khoảng ba tháng, nhưng không xuất hiện trong vai trò linh mục. Sau đây là một vài nhận xét của Bác 5 sau thời gian sinh hoạt:

Thành phần sinh hoạt bao gồm các anh chị em trẻ có kiến thức. Có những người rất đạo hạnh, lại có những người sau một thời gian ở các nước tự do tân tiến, không thấy những sinh hoạt đạo đức từ phụ huynh còn thích hợp nữa, mà cách sống đạo của phụ huynh thì gần như đã bị gấp nếp, khó thay đổi. Chưa kể đến một vài trường hợp nam nữ trẻ tuổi (hoặc đã có gia đình, hoặc vẫn còn độc thân) có cơ hội nói chuyện với nhau và trong cách nói chuyện này (chỉ nghe tiếng nói mà không biết mặt nhau), đôi trường hợp chưa diễn tả được tinh thần Kitô giáo.

Ðược thúc đẩy do nhiệm vụ và tự cảm thấy trách nhiệm sau thời gian sinh hoạt khi nhìn vào những qui định của Giáo hội qua Công đồng, qua Sách Giáo Lý và qua Giáo luật, Bác 5 quyết định sẽ phải xuất hiện trong vai trò linh mục để hướng dẫn những buổi sinh hoạt trong lãnh vực này.

Bác 5 không có khả năng để tự mình tạo thành một nhóm qua máy điện toán và không có thời gian để sinh hoạt thường xuyên lâu giờ với mọi người. Bác 5 cần có người hợp tác, và đã có những anh chị em trẻ sẵn sàng: người này có khả năng điện toán, người khác đã quen với sinh hoạt, người khác nữa cảm thấy trong sinh hoạt tôn giáo cần có người hướng dẫn v. v...

Với tất cả những lý do trên, Ca Nguyện Thánh Ân đã thành hình và sinh hoạt.

Ngày 4.11.2002 (Lễ Hiển Linh) Ca Nguyện Thánh Ân bắt đầu sinh hoạt. Thật là một trùng hợp trong ơn Chúa. Lễ Hiển Linh gợi lại việc Chúa tỏ mình ra cho nhân loại từ khắp bốn phương trời, và ngay sau khi nhận ra Chúa, họ đã tụ họp nhau về thờ lạy Ngài. Ca Nguyện Thánh Ân chọn Lễ Hiển Linh là Bổn mạng.

Thành phần nhân sự trong buổi ban đầu rất eo hẹp và vì không có đủ nhân sự nên những khó khăn khi sinh hoạt phải đương đầu và vượt qua (vạn sự khởi đầu nan):

Bác 5 đã gửi đến Ca Nguyện Thánh Ân một bản tôn chỉ để sinh hoạt:

1. Dùng Voice Chat để làm sáng danh Chúa và làm việc tông đồ;

2. Chấp nhận đối diện với những người đến với mình (within a limit)

3. Thánh hóa bản thân và giúp đỡ người khác trên đường nhân đức;

4. Theo những nguyên tắc về Bác Ái và Hiệp Nhất.

 

Ca Nguyện Thánh Ân là nơi thể hiện cách sống theo Chân Lý và cổ võ mọi người sống theo Chân Lý Lời Chúa.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

 b5buiductien

 

by frjoe — last modified 2007-03-10 01:24

This site provided with the assistance of the Davis Community Network.