Skip to content. Skip to navigation
Personal tools
You are here: Home Thắc Mắc & Giải Đáp mới 6. Ðỡ đầu Rửa tội.
Sections
You are here: Home Thắc Mắc & Giải Đáp mới 6. Ðỡ đầu Rửa tội.
Document Actions

6. Ðỡ đầu Rửa tội.

by frjoe — last modified 2007-06-09 03:39

Con có câu hỏi như sau:

Bạn con muốn con làm mẹ đỡ đầu cho con của chị ta. Con là công giáo, nhưng chưa Thêm sức. Con có làm mẹ đỡ đầu được không?

Làm sao biết tên thánh của con là gì nếu con quên rồi?

Nguyen Nguyen

 

Ðáp
Thăm Nguyen Nguyen,
Về việc đỡ đầu khi Rửa tội:
Giáo luật điều 872 và 874 qui định rằng:
“Trong mức độ có thể được, phải liệu cho người sắp chịu Bí Tích Rửa Tội có một người đỡ đầu. Nhiệm vụ của người đỡ đầu là tham dự vào việc khai tâm Kitô giáo của người lớn sắp rửa tội; còn đối với nhi đồng sắp rửa tội, người đỡ đầu phải cùng với cha mẹ đem em nhỏ đến rửa tội, rồi cộng tác với cha mẹ giúp em bé đã được rửa tội sống đời sống Kitô giáo cách xứng đáng và tận tụy chu toàn những bổn phận gắn liền với Bí Tích Rửa Tội.” (điều 872).
“Để được nhận giữ vai trò đỡ đầu, cần:
(1) Phải được chọn lựa do chính người sắp được rửa tội, hay cha mẹ của đương sự hoặc người thế quyền cha mẹ; nếu không có cha mẹ và người thế quyền thì Cha Sở hay thừa tác viên rửa tội sẽ chọn lựa. Người được chọn phải có khả năng và chủ ý thi hành nhiệm vụ đỡ đầu;
(2) Đã được mười sáu tuổi trọn, trừ khi Giám Mục giáo phận ấn định tuổi khác, hoặc Cha Sở hay thừa tác viên thấy có thể nhận một ngoại lệ vì lý do chính đáng;
(3) Phải là người Công giáo, đã chịu Bí Tích Thêm Sức và Bí Tích Thánh Thể, lại phải có đời sống xứng hợp với Đức Tin và chức vụ sắp lãnh nhận;
(4) Không mắc một hình phạt giáo luật đã được tuyên kết và tuyên bố hợp lệ; (5) Không phải là cha hay mẹ của người được rửa tội. (điều 874, §1)
 
Qua những qui định trên, Cha Tiến thấy cần lưu ý một vài điểm sau:
1. Nguyen đã đủ 16 tuổi chưa? Nếu Nguyen chưa tới 16 tuổi thì không nhận làm mẹ đỡ đầu trong trường hợp rửa tội này được.
2. Nguyen chưa lãnh nhận Bí tích Thêm sức: Trong trường hợp này Nguyen không đủ điều kiện để làm mẹ đỡ đầu cho em nhỏ rửa tội.
3. Phải là người có đời sống xứng hợp với đức tin...: Nguyen là một người công giáo, có đủ khả năng xử dụng “computer” để đặt thắc mắc này mà không nhớ hay không biết tên thánh khi mình rửa tội, thì Cha Tiến nghĩ Nguyen không nên nhận làm mẹ đỡ đầu rửa tội cho ai cả, vì Cha Tiến nghĩ Nguyen không đủ điều kiện giáo luật qui định.
 
Trong trường hợp quên tên Thánh khi rửa tội, xin Nguyen liên hệ với Linh mục sở tại nơi Nguyen đang sống, ngài sẽ có những cách thức giúp cho Nguyen nhớ lại những gì cần nhớ về vấn đề giáo lý, kể cả tên thánh khi Nguyen rửa tội.
Thân ái,

This site provided with the assistance of the Davis Community Network.