Skip to content. Skip to navigation
Personal tools
You are here: Home Văn & Thơ 7. Đi Chùa
Sections
You are here: Home Văn & Thơ 7. Đi Chùa
Document Actions

7. Đi Chùa

by frjoe — last modified 2007-08-13 03:59

 

 

Hôm ấy mình đi chùa

Sân nhà chùa thanh vắng

Như đi vào thiên thai

Em tự nhiên ít nói...

 

Mình bước chân lên chùa

Điện ngoài không có người

Điện trong toàn tượng Phật

Chim sẻ đang cầu kinh

 

Bước chân em rất nhẹ

Anh sợ không dám cười

Vì linh thiêng dễ vỡ

Vì hồn đang ăn năn

 

Em lặng thinh cầu kinh

Quên có anh bên cạnh

Anh nhìn em rất lạ

Như nhìn một ni cô


This site provided with the assistance of the Davis Community Network.